Bán tại cửa hàng - POS

Nhân viên và ca bán hàng
Tính chất đặc thù của cửa hàng bán lẻ là nhân viên thường được chia theo ca làm việc, điều này khiến cho việc quản lý nhân viên càng khó và đòi hỏi nhiều cô...
Wed, 29 Tháng 5, 2019 at 9:49 SA
Bán hàng nhiều chi nhánh
Càng mở nhiều chi nhánh cho cửa hàng của mình thì càng chứng tỏ bạn đang thành công và chọn đúng hướng phát triển. Thêm chi nhánh cũng đồng nghĩa với thêm t...
Wed, 29 Tháng 5, 2019 at 9:55 SA
Thanh toán nhiều phương thức
Để hoàn thành một đơn bán hàng, khâu cuối cùng, và cũng là quan trọng nhất, là thanh toán. Nếu như trước đây, hình thức thanh toán chính chỉ là thanh toán b...
Wed, 29 Tháng 5, 2019 at 9:57 SA
Chương trình khuyến mãi
Tâm lý chung của khách hàng là mong muốn chọn được mặt hàng với chất lượng tốt và giá rẻ nhất. Vì vậy, trong kinh doanh, các cửa hàng luôn chú trọng tới chư...
Wed, 29 Tháng 5, 2019 at 9:59 SA
Thiết bị phần cứng
Việc quản lý hàng hóa của cửa hàng bán lẻ sẽ được đơn giản hóa với sự xuất hiện của các thiết bị phần cứng bán hàng. Dưới đây là một số thiết bị phần cứng b...
Wed, 29 Tháng 5, 2019 at 10:03 SA

Cùng danh mục