Xử lý đơn hàng

Trạng thái đơn hàng
Một số trạng thái đơn hàng thông dụng trong quá trình sử dụng các phần mềm quản lý bán hàng: Đơn hàng mới: đơn hàng khách hàng đã đặt hàng mà shop ch...
Wed, 29 Tháng 5, 2019 at 9:38 SA
Kênh bán hàng
Bán hàng tại cửa hàng Với thói quen mua sắm của khách hàng, cửa hàng truyền thống vẫn còn nhiều cơ hội để tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, chủ shop cần th...
Fri, 25 Tháng 3, 2022 at 10:00 SA
Đơn hàng nháp
Đơn hàng nháp là một trạng thái của giao dịch đặt hàng. Một giao dịch đặt hàng sẽ được lưu dưới dạng đơn hàng nháp khi giao dịch đó được hai bên nhất trí cá...
Wed, 29 Tháng 5, 2019 at 9:44 SA
Hóa đơn
Hóa đơn là một loại chứng từ thương mại được nhà bán hàng cung cấp cho khách hàng, trong đó kê khai những thông tin về chủng loại, số lượng, giá thành của l...
Wed, 29 Tháng 5, 2019 at 9:39 SA
Công nợ
Xử lý công nợ Trong kinh doanh bán lẻ, nợ có thể được hiểu là một khoản vay tài sản hoặc mua một mặt hàng trước khi có đủ số tiền để trả cho mặt hàng đó. G...
Wed, 29 Tháng 5, 2019 at 9:45 SA
Đổi trả hàng
Trong bán lẻ, việc trả hàng là quá trình người mua gửi trả lại hàng hóa cho người bán bởi các lý do khác nhau như: hàng hóa bị lỗi, không đảm bảo chất lượng...
Wed, 29 Tháng 5, 2019 at 9:48 SA

Cùng danh mục