Khách hàng

Quản lý khách hàng
Tương tác với khách mua hàng là một phần quan trọng trong kinh doanh. Để trở thành nhà bán lẻ thành công, bạn cần phải biết cách tối ưu hóa chi phí để tăng ...
Tue, 28 Tháng 5, 2019 at 5:32 CH
Nhóm khách hàng
Trong lĩnh vực bán lẻ, các cửa hàng thường xuyên phải đối mặt với việc tìm khách hàng mới, những nỗ lực quảng cáo, tiếp thị đều nhằm mục đích thu hút các kh...
Tue, 28 Tháng 5, 2019 at 5:35 CH
Nguồn khách hàng
Khách hàng của bạn có thể đến từ nhiều kênh khác nhau. Việc hiểu rõ được cách thức vận hành của những kênh tiếp thị này sẽ giúp bạn tối ưu được chi phí tìm ...
Tue, 28 Tháng 5, 2019 at 5:38 CH
Trạng thái khách hàng
Trạng thái khách hàng là tình trạng của khách hàng trong một khoảng thời gian hoạt động nhất định. Việc phân loại khách hàng ở trạng thái nào là tùy từng đặ...
Tue, 28 Tháng 5, 2019 at 5:48 CH
Lịch sử mua hàng
Lịch sử mua hàng giúp bạn thống kê được các giao dịch của khách hàng với cửa hàng của mình. Đa số các phần mềm quản lý bán hàng đều cho phép bạn theo dõi lị...
Tue, 28 Tháng 5, 2019 at 5:50 CH

Cùng danh mục