Quản lý tồn kho

Mua hàng
“Mua hàng” là một khái niệm không phải mới nhưng cũng gây không ít khó khăn cho các nhà quản trị. Đó là một hoạt động không thể thiếu và thậm chí quyết định...
Tue, 28 Tháng 5, 2019 at 5:04 CH
Nhập hàng
Với các cửa hàng bán lẻ, việc nhập hàng hóa là một giao dịch xuất phát từ bên mua là chủ cửa hàng (hoặc nhân viên có thẩm quyền thực hiện giao dịch) và bên ...
Tue, 28 Tháng 5, 2019 at 5:06 CH
Trả hàng nhập
Khách hàng khi mua phải hàng lỗi, không đúng yêu cầu hoặc hàng đã hết hạn sử dụng thì tất nhiên sẽ mang chúng trả lại cho cửa hàng. Điều tương tự cũng diễn ...
Tue, 28 Tháng 5, 2019 at 5:07 CH
Điều chỉnh kho
Khi nhà bán hàng sử dụng tồn kho nâng cao, mỗi thao tác thay đổi số lượng tồn kho chỉ có thể thay đổi bằng cách điều chỉnh. Ngoài trừ việc mua hàng làm tăng...
Tue, 28 Tháng 5, 2019 at 5:09 CH
Điều chuyển kho
Khi công việc kinh doanh của bạn phát triển lớn mạnh, việc mở thêm các chi nhánh để mở rộng thị trường và đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng là một điểu...
Tue, 28 Tháng 5, 2019 at 5:15 CH
Kiểm kho
Kiểm kho là một hoạt động thường xuyên được các cửa hàng thực hiện để kiểm kê số lượng và tình trạng của hàng hóa trong kho nhằm nắm được lượng chêch lệch g...
Tue, 28 Tháng 5, 2019 at 5:16 CH

Cùng danh mục