Quản lý sản phẩm

Nhà cung cấp
Nhà cung cấp tốt là một trong yếu tố ảnh hưởng đến việc quản trị hàng tồn kho tốt. Để lựa chọn được những nhà cung cấp tốt trước hết doanh nghiệp cần nắm đư...
Sun, 27 Tháng 3, 2022 at 9:33 CH
Nhóm sản phẩm
Nhóm sản phẩm được dùng để xếp những sản phẩm cùng loại nhằm phục vụ mục đích tìm kiếm các sản phẩm trong danh mục một cách ngắn gọn và tập trung theo các n...
Tue, 28 Tháng 5, 2019 at 4:45 CH
Định danh sản phẩm
Có 3 phương pháp định danh sản phẩm chính là qua tên sản phẩm, mã SKU và mã vạch. Tên sản phẩm Là tên được người dùng đặt cho sản phẩm của mình. Đ...
Tue, 28 Tháng 5, 2019 at 4:49 CH
Sản phẩm nhiều phiên bản
Với những sản phẩm mà đặc thù là có nhiều chủng loại mẫu mã, để phân biệt chúng cần phải dựa vào những đặc điểm riêng. Chẳng hạn với cùng một mẫu áo phông, ...
Tue, 28 Tháng 5, 2019 at 4:54 CH
Đơn vị tính
Với những ngành kinh doanh có sự khác biệt trong đơn vị nhập và đơn vị bán như vật liệu xây dựng, nhà thuốc, nông sản thực phẩm, sự cần thiết của việc quản ...
Tue, 28 Tháng 5, 2019 at 4:56 CH
Giá sản phẩm
Giá vốn, đối với các cửa hàng bán lẻ, sẽ là giá mà họ nhập sản phẩm từ nhà cung cấp. Mức giá đó sẽ do nhà cung cấp niêm yết dựa trên các chi phí họ phải bỏ ...
Tue, 28 Tháng 5, 2019 at 5:00 CH

Cùng danh mục