Nhân viên và tài khoản

Quản lý phân quyền
Phân quyền cho nhân viên là gì? Tại sao phải phân quyền? Hiểu một cách đơn giản thì phân quyền là việc chúng ta phân chia một phần quyền lực quyết định cho...
Sun, 27 Tháng 3, 2022 at 8:45 CH
Tài khoản nhân viên
Với mỗi hệ thống quản lý bán hàng đang hoạt động, ngoài chủ tài khoản, bạn sẽ có các nhân viên hỗ trợ hoạt động bán hàng của mình. Để các nhân viên có thể q...
Sun, 27 Tháng 3, 2022 at 9:14 CH
Phân công làm việc
Thông thường, mỗi một cửa hàng bán lẻ cần có một quản lý. Nếu bạn có thời gian để quản lý cửa hàng thì bạn có thể vừa làm chủ đồng thời quản lý cửa hàng của...
Sun, 27 Tháng 3, 2022 at 9:19 CH

Cùng danh mục