Bán hàng

Ca bán hàng
Nội dung trong bài viết: Những điều cần biết về ca bán hàng  Đổi chi nhánh bán hàng Những điều cần biết về ca bán hàng  Tùy thuộ...
Tue, 17 Tháng 8, 2021 at 3:01 CH
Tạo đơn bán hàng
Khác với các kênh bán hàng khác (website, lazada, zalo,...), Khách mua hàng có thể tự đặt đơn hàng, đơn hàng phát sinh tại cửa hàng phải do nhân viên bán ...
Tue, 17 Tháng 8, 2021 at 3:16 CH
Tra cứu đơn hàng trong HaraRetail
Những đơn hàng được tạo trong POS Desktop sẽ được ghi nhận và lưu dữ liệu tại hai nơi: Trang Tra cứu đơn hàng trong HaraRetail. Trang Đơn hàng trong Omni...
Tue, 17 Tháng 8, 2021 at 3:18 CH
Chuyển ca
Khi thực hiện bán hàng tại cửa hàng, chuyển ca là một thao tác cần thiết để Nhà bán hàng theo dõi ca trực của nhân viên và quản lý doanh thu của cửa hàng tr...
Tue, 17 Tháng 8, 2021 at 3:21 CH
Hóa đơn bán hàng
Mỗi khi một đơn hàng được tạo ra trên POS Desktop, thì có một hóa đơn (bill) tương ứng được tạo ra cho đơn hàng. Nội dung hóa đơn này được ghi nhận v...
Tue, 17 Tháng 8, 2021 at 3:24 CH
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Sản phẩm trong giỏ hàng là điều kiện bắt buộc và tiên quyết để hình thành nên một đơn hàng.   Để hiểu rõ hơn về việc thêm sản phẩm vào giỏ hàng...
Tue, 17 Tháng 8, 2021 at 3:29 CH
Thêm khuyến mãi cho đơn hàng
Khi đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng, một thao tác khá quan trọng và thường xuyên mà nhân viên bán hàng thực hiện, đó chính là thêm khuyến mãi cho giỏ hàng. ...
Tue, 17 Tháng 8, 2021 at 3:30 CH
Báo cáo doanh số cho cửa hàng
Những đơn hàng phát sinh trên HaraRetail sẽ được HaraRetail ghi nhận lại và được thống kê dưới các báo cáo. Báo cáo này bao gồm 3 loại:  Báo ...
Tue, 17 Tháng 8, 2021 at 3:32 CH
Thêm khách hàng cho đơn hàng
Sau khi đã có sản phẩm trong giỏ hàng, nhân viên bán hàng có thể thêm khách hàng cho đơn hàng.  Ghi chú Các dữ liệu về các thao tác liên quan ...
Tue, 17 Tháng 8, 2021 at 3:36 CH
Đổi Trả đơn hàng
Sau khi thanh toán và nhận hàng, Khách mua hàng có quyền lợi được Đổi Trả đơn hàng. Tùy thuộc vào chính sách đổi trả của Nhà bán hàng mà việc đổi trả được h...
Tue, 17 Tháng 8, 2021 at 3:43 CH

Cùng danh mục