Các câu hỏi thường gặp

Có cần phải tạo lại các sản phẩm từ Trang quản trị Haravan trên HaraRetail ?
Không cần. Các sản phẩm trên Trang quản trị đã được đồng bộ tự động về HaraRetail khi bạn đăng nhập vào.
Tue, 12 Tháng 3, 2019 at 9:38 SA
Cần bao nhiêu bộ nhớ để cài đặt và sử dụng ứng dụng HaraRetail ?
Ứng dụng HaraRetail yêu cầu thiết bị di động phải có tối thiếu 26 MB để chứa ứng dụng, các dữ liệu về sản phẩm, khách hàng, kết nối ma...
Tue, 12 Tháng 3, 2019 at 9:32 SA
Cách xoá dữ liệu mẫu
Khi bắt đầu sử dụng HaraRetail, hệ thống sẽ tự động tạo dữ liệu mẫu để giúp bạn nhanh chóng làm quen với hệ thống. Sau khi đã hiểu cách sử dụng và bắt đ...
Thu, 19 Tháng 8, 2021 at 9:53 SA

Cùng danh mục