Các câu hỏi thường gặp

Có thể thay đổi tồn kho cho sản phẩm trong HaraRetail ?
Hiện HaraRetail chưa hỗ trợ thay đổi tồn kho trực tiếp trên HaraRetail. Để thay đổi tồn kho, bạn vào Trang quản trị Haravan, thay đổi tồn kh...
Tue, 12 Tháng 3, 2019 at 9:45 SA
Có thể thực hiện hoàn trả trong HaraRetail ?
Có thể.  HaraRetail hỗ trợ bạn thực hiện hoàn trả khi quản lý chi tiết đơn hàng. Vui lòng xem chi tiết tại đây.
Mon, 16 Tháng 8, 2021 at 6:42 CH
Có cần thiết sử dụng ứng dụng HaraRetail với một tài khoản Haravan nếu như không có nhu cầu bán hàng online ?
Điều này túy thuộc vào nhu cầu kinh doanh của bạn. 1. Nếu bạn chỉ cần tạo đơn hàng và bán hàng, thì ứng dụng HaraRetail đã có thể đ...
Tue, 12 Tháng 3, 2019 at 9:30 SA
Có thể sử dụng ứng dụng HaraRetail nếu có nhiều nhân viên khác nhau sử dụng chung một tài khoản ?
Có thể. Ứng dụng HaraRetail cho phép nhiều nhân viên sử dụng chung một tài khoản và đăng nhập cùng lúc, bằng cách cài đặt ứng dụng Ha...
Tue, 12 Tháng 3, 2019 at 9:37 SA
Nút “Bán ngay” dùng để làm gì ?
Nếu bạn muốn bán một sản phẩm cho khách hàng, nhưng sản phẩm chưa có trên hệ thống, bạn có thể sử dụng chức năng Bán ngay để tạo sản...
Fri, 6 Tháng 7, 2018 at 9:34 SA
Khi nào sử dụng chức năng Trả sau ?
Bạn thực hiện chức năng Trả sau khi khách hàng chưa thanh toán hết giá trị hóa đơn.  Bạn có thể thực hiện Trả sau khi khách ...
Mon, 16 Tháng 8, 2021 at 6:46 CH
Làm sao để tối ưu việc sử dụng ứng dụng ứng dụng HaraRetail trên điện thoại ?
Để việc sử dụng ứng dụng HaraRetail được tối ưu, bạn nên chắc chắn rằng bạn đang sử dụng phiên bản ứng dụng HaraRetail mới nhất. Bên cạn...
Tue, 12 Tháng 3, 2019 at 9:31 SA
Có thể sử dụng ứng dụng HaraRetail nếu có nhiều cửa hàng bán lẻ khác nhau ?
Không  thể. Hiện ứng dụng HaraRetail chỉ hỗ trợ mỗi tài khoản ứng dụng một địa chỉ bán hàng duy nhất.
Tue, 12 Tháng 3, 2019 at 9:38 SA
Làm sao để thêm khuyến mãi khi bán hàng trên ứng dụng HaraRetail ?
Ứng dụng HaraRetail hiện hỗ trợ hai cách thêm khuyến mãi khi xử lý đơn hàng: Thêm cho toàn bộ đơn hàng Thêm cho từng sản phẩm Cá...
Tue, 12 Tháng 3, 2019 at 9:48 SA
Chi phí để sử dụng HaraRetail là bao nhiêu ?
Hiện ứng dụng HaraRetail cung cấp miễn phí cho người dùng với các tính năng cơ bản và cần thiết nhất.
Tue, 12 Tháng 3, 2019 at 9:32 SA

Cùng danh mục