Các câu hỏi thường gặp

HaraRetail được dùng để làm gì ?
HaraRetail là ứng dụng quản lý bán hàng tại cửa hàng, điểm bán hàng. HaraRetail giúp Nhà bán hàng tạo và quản lý đơn hàng một cá...
Tue, 12 Tháng 3, 2019 at 9:26 SA
Có thể đồng bộ dữ liệu của cửa hàng trên Haravan với ứng dụng HaraRetail ?
Có thể. Cửa hàng trên Haravan của bạn sẽ được tự động đồng bộ với ứng dụng HaraRetail khi bạn đăng nhập HaraRetail bằng email và mật...
Tue, 12 Tháng 3, 2019 at 9:33 SA
Tại sao không thể tạo biến thể cho sản phẩm trên HaraRetail ?
Bạn chỉ có thể tạo sản phẩm có biến thể trên Trang quản trị Haravan và đồng bộ về HaraRetail.  Trong HaraRetail, bạn không thể tạo tr...
Tue, 12 Tháng 3, 2019 at 9:45 SA
Các phương thức thanh toán mà khách hàng có thể sử dụng ?
HaraRetail có 2 phương thức thanh toán mặc định là Tiền mặt (mặc định ở chế đ̣ộ Bật), và COD (mặc định ở chế đ̣ộ Tắt). Bên cạnh đó,...
Mon, 18 Tháng 3, 2019 at 4:07 CH
Ứng dụng HaraRetail hỗ trợ các phiên bản hệ điều hành nào ?
HaraRetail hỗ trợ tốt cho IOS 9.0 trở lên và Android 6.0.  HaraRetail cũng chấp nhận hệ điều hành Android 4.1 trở lên. Tuy nhiên, việc chạy ứng...
Mon, 18 Tháng 3, 2019 at 4:06 CH
HaraRetail có giới hạn số lượng sản phẩm trong danh mục sản phẩm ?
Không. Không có giới hạn về số lượng sản phẩm mà bạn có thể tạo, cũng như tồn tại trong danh mục sản phẩm.
Tue, 12 Tháng 3, 2019 at 9:34 SA
Có thể phân nhóm sản phẩm trong HaraRetail?
Các nhóm sản phẩm chỉ có thể được đồng bộ từ Trang quản trị Haravan.  Hiện chưa hỗ trợ bạn phân nhóm trực tiếp trong HaraRetail.
Mon, 18 Tháng 3, 2019 at 4:06 CH
Một đơn hàng có thể được thanh toán bằng nhiều phương thức thanh toán khác nhau ?
Ứng dụng HaraRetail hỗ trợ Nhà bán hàng thực hiện thanh toán bằng nhiều phương thức thanh toán khác nhau cho cùng một đơn hàng, cho 2 trường hợp: Khi xử ...
Wed, 18 Tháng 8, 2021 at 1:21 CH
Điều đầu tiên cần làm khi muốn sử dụng ứng dụng HaraRetail ?
Điều đầu tiên bạn cần phải làm nếu muốn sử dụng ứng dụng HaraRetail là tải và cài đặt ứng dụng lên điện thoại.  Kế tiếp, bạn nên thư...
Tue, 12 Tháng 3, 2019 at 9:29 SA
Có thể sử dụng HaraRetail nếu có nhiều tài khoản nhân viên sử dụng cùng lúc ?
Điều này tùy thuộc vào cửa hàng của bạn. 1. Nếu bạn chỉ sử dụng ứng dụng HaraRetail, không sử dụng tài khoản Haravan thì bạn chỉ co...
Tue, 12 Tháng 3, 2019 at 9:35 SA

Cùng danh mục