Báo cáo

Tổng quan về báo cáo
Nội dung trong bài viết: 1. Phân loại báo cáo 2. Cấu trúc chung của một báo cáo trong Haravan 1. Phân loại báo cáo  Xét về mặt bản chất s...
Wed, 18 Tháng 8, 2021 at 1:47 CH
Báo cáo dành cho nhà quản trị - Báo cáo bán hàng
Báo cáo bán hàng giúp chủ cửa hàng quản lý và kiểm soát doanh thu trong khoảng thời gian nhất định theo sản phẩm, theo kênh bán hàng, theo từng chi nhánh,.....
Mon, 28 Tháng 3, 2022 at 4:15 CH
Báo cáo dành cho nhà quản trị - Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính giúp người bán quản lý và kiểm soát dòng tiền thu chi theo ngày, tháng và quý. Dòng tiền trong báo cáo được ghi nhận từ lúc đơn hàng đ...
Mon, 28 Tháng 3, 2022 at 4:19 CH
Báo cáo dành cho nhà quản trị - Báo cáo tồn kho
Báo cáo tồn kho giúp người bán quản lý và kiểm soát số lượng hàng tồn hiệu quả để tiết kiệm thời gian, chi phí và đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.  ...
Mon, 28 Tháng 3, 2022 at 4:25 CH
Xem báo cáo trên Hararetail
Báo cáo trên Hararetail là sự kết hợp giữa Báo cáo tài chính theo ngày giao dịch và Báo cáo tài chính theo ngày đặt hàng, các số liệu sẽ được hiển thị rõ rà...
Mon, 21 Tháng 10, 2019 at 10:16 SA

Cùng danh mục