Cập nhật tính năng mới

Hararetail cập nhật tính năng mới - 27/08/2019
Để hỗ trợ các khách hàng đang sử dụng Hararetail, đội ngũ phát triển sản phẩm trân trọng thông báo bản cập nhật ngày 27/08. Cho phép tuỳ chỉnh, th...
Tue, 27 Tháng 8, 2019 at 8:16 AM
Haravan cập nhật hệ thống - 19/07/2019
Để hỗ trợ các khách hàng đang sử dụng Haravan, đội ngũ phát triển sản phẩm trân trọng thông báo bản cập nhật ngày 19/07 với hai sự thay đổi quan trọng...
Wed, 24 Tháng 7, 2019 at 10:42 AM
Haravan cập nhật tính năng mới - 17/06/2019
Để hỗ trợ các khách hàng đang sử dụng Haravan, đội ngũ phát triển sản phẩm trân trọng thông báo bản cập nhật ngày 17/6 với hai tính năng quan trọng: 1. C...
Mon, 17 Tháng 6, 2019 at 2:11 PM
Haravan cập nhật tính năng mới - 04/06/2019
Để hỗ trợ các khách hàng đang sử dụng, đội ngũ phát triển sản phẩm trân trọng thông báo bản cập nhật Haravan ngày 04/06 với các tính năng mới: 1. N...
Wed, 5 Tháng 6, 2019 at 7:23 AM
Haravan cập nhật tính năng mới 19/05/2019
Để hỗ trợ các khách hàng đang sử dụng Haravan, chúng tôi trân trọng thông báo bản cập nhật ngày 19/5 với hai tính năng mới: 1. Thêm tính năng in barcode...
Mon, 20 Tháng 5, 2019 at 1:53 PM
HaraRetail cập nhật tính năng mới - 17/05/2019
THÊM NHIỀU PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRÊN CÙNG MỘT ĐƠN HÀNG Tính năng mới cho phép bạn chọn nhiều phương thức thanh toán cho một đơn hàng, giúp mang đ...
Fri, 17 Tháng 5, 2019 at 10:00 AM