Khách hàng

Tổng quan về khách hàng
Thông tin về khách hàng được đánh giá là một dữ liệu quan trọng, nhằm giúp bạn định hình được khả năng hoạt động của tổ chức, sự trung thành của khách hàng,...
Mon, 16 Tháng 8, 2021 at 2:52 CH
Tạo khách hàng
Dữ liệu về khách hàng là một loại dữ liệu quan trọng. Từ dữ liệu này, Nhà bán hàng có thể tạo các hoạt động marketing, chăm sóc khách hàng,.. Để tạo...
Mon, 27 Tháng 5, 2019 at 10:44 CH
Quản lý khách hàng
Trang chi tiết khách hàng cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết và cái nhìn về một khách hàng. Không dừng lại ở việc xem, bạn có thể thực hiện c...
Mon, 16 Tháng 8, 2021 at 3:25 CH
Xem chi tiết khách hàng
Bằng cách nhấp chọn vào khách hàng, Nhà bán hàng có thể xem được các thông tin chi tiết của khách hàng đó. Thông tin chi tiết của khách hàng được hệ thống g...
Mon, 16 Tháng 8, 2021 at 3:41 CH

Cùng danh mục