Vận chuyển

Tổng quan về vận chuyển
Bạn sẽ thực hiện, quản lý tất cả các phần liên quan đến nhà vận chuyển trong hệ thống quản lý cửa hàng với Haravan. Vận chuyển là 1 phần rất quan ...
Tue, 28 Tháng 5, 2019 at 2:28 SA
Thiết lập chương trình vận chuyển miễn phí
Việc phải trả thêm chi phí vận chuyển chắc chắn sẽ làm cho khách hàng đắng đo trong việc đưa ra quyết định mua hàng. Vậy nên việc cung cấp các tùy chọn vận ...
Tue, 17 Tháng 8, 2021 at 9:59 SA
Thêm khu vực vận chuyển và thiết lập chi phí vận chuyển
Phí vận chuyển bao gồm 2 loại: Phí vận chuyển là phần phí mà bạn sẽ thu khi khách mua hàng và đặt giao hàng. Cước vận chuyển là phần phí mà nhà vận ch...
Tue, 17 Tháng 8, 2021 at 11:16 SA
Kết nối nhà vận chuyển
Sau khi khách mua hàng đặt mua hàng, việc giao hàng đến tay khách mua hàng là một điều cần thiết. Nếu cửa hàng của bạn không có bộ phận giao hàng riêng t...
Tue, 17 Tháng 8, 2021 at 2:21 CH
Quản lý vận đơn
Sau khi bạn tiến hành giao hàng cho đơn hàng, công việc quản lý các vận đơn cũng sẽ là một khó khăn không nhỏ. Nhất là ở Việt Nam, hình thức COD vẫn đang ch...
Mon, 27 Tháng 5, 2019 at 4:21 CH

Cùng danh mục