Sản phẩm

Tìm kiếm và lọc sản phẩm
Ở trang bán hàng HaraRetail bạn có thể xem danh sách và tìm kiếm các sản phẩm hiện có tại các cửa hàng trong hệ thống, hỗ trợ cho việc bán hàng. Tu...
Wed, 18 Tháng 8, 2021 at 10:17 SA
Đăng và ẩn một lúc nhiều sản phẩm trên các kênh bán hàng
Sau khi nhập nhiều sản phẩm vào hệ thống Omnipower, bạn có thể chọn đăng hoặc ẩn nhiều sản phẩm một lúc trên các kênh bán hàng đã được lên kết với Omnipower...
Thu, 7 Tháng 11, 2019 at 12:42 CH

Cùng danh mục