Sản phẩm

Hiểu về sản phẩm
Sản phẩm chính là hàng hóa, phần mềm, dịch vụ hoặc phiếu quà tặng, mã giảm giá,... mà bạn có thể đưa vào thị trường để tạo sự chú ý, mua sắm, sử dụng hay ti...
Fri, 8 Tháng 7, 2022 at 2:39 CH
Thêm sản phẩm mới
Người bán có thể bắt đầu thêm mới sản phẩm để đăng bán sau khi tìm hiểu Thông tin sản phẩm. Việc thêm mới & cập nhật được diễn ra bất kỳ lúc nào trong q...
Fri, 8 Tháng 7, 2022 at 2:43 CH
Các thông tin chi tiết của sản phẩm
Nội dung 1) Thông tin chung 2) Hình ảnh sản phẩm 3) Giá sản phẩm 4) Quản lý tồn kho 5) Vận chuyển 6) Biến thể 7) Tối ưu SEO 1) Thông tin chung...
Fri, 8 Tháng 7, 2022 at 2:47 CH
Thuộc tính và biến thể của sản phẩm
Với một sản phẩm bạn có thể thêm nhiều thuộc tính và từ sự kết hợp của các thuộc tính đó tạo ra nhiều phiên bản cho sản phẩm của bạn. Nội dung Cách thêm ...
Wed, 18 Tháng 8, 2021 at 9:24 SA
Tạo và In barcode
Với mục tiêu mang đến những trải nghiệm kinh doanh tốt nhất dành cho bạn, Haravan đã tích hợp tính năng in Barcode vào trong phần quản lý sản phẩm. Sau...
Wed, 18 Tháng 8, 2021 at 9:26 SA
Hình ảnh sản phẩm
Hình ảnh sản phẩm  sẽ giúp khách hàng nhìn thấy và dễ dàng hình dung sản phẩm mà bạn muốn bán trên các kênh bán hàng online mà bạn đã kết nối với H...
Wed, 18 Tháng 8, 2021 at 9:39 SA
Nhóm sản phẩm
Bạn có thể nhóm những sản phẩm cùng loại với nhau, việc này sẽ giúp cho khách hàng của bạn dễ dàng tìm thấy những sản phẩm cần mua một cách nhanh chóng. ...
Wed, 18 Tháng 8, 2021 at 10:06 SA
Tổng quan về thao tác nhập và xuất danh sách sản phẩm
Nếu bạn cần chuyển dịch một lượng lớn sản phẩm giữa HaraRetail với một hệ thống khác, khi đó bạn sẽ cần sử dụng file CSV (comma-separated values) hoặc XLS (...
Wed, 18 Tháng 8, 2021 at 10:08 SA
Nhập danh sách sản phẩm
Việc nhập danh sách sản phẩm giúp bạn dễ dàng chuyển đổi từ các nền tảng khác sang Haravan hoặc nếu bạn muốn thực hiện thay đổi cho nhiều sản phẩm/ quản lý ...
Wed, 18 Tháng 8, 2021 at 10:09 SA
Xuất danh sách sản phẩm
Cách xuất danh sách sản phẩm Để xuất sản phẩm sản phẩm từ hệ thống Haravan, bạn cần làm các bước sau đây: Bước 1:  Đăng nhập vào Haravan,&...
Wed, 18 Tháng 8, 2021 at 10:13 SA

Cùng danh mục