Tài khoản HaraRetail của bạn

Tra cứu, huỷ và đổi trả đơn hàng trên HaraRetail
Mục lục: 1) Tra cứu đơn hàng 2) Huỷ đơn hàng 3) Đổi trả đơn hàng: 1) Tra cứu đơn hàng Những đơn hàng được tạo tại Hararetail sẽ được ghi nhận và lưu...
Tue, 28 Tháng 6, 2022 at 2:44 CH
Thiết lập cấu hình hoá đơn trên HaraRetail
Để thiết lập hoá đơn theo ý muốn, bạn thực hiện theo các bước sau: Trong trang Hararetail, chọn mục Cấu hình Chọn Hoá đơn. Trong mục Chọn mẫu in hoá đơn...
Tue, 28 Tháng 6, 2022 at 10:16 SA
Thiết lập cấu hình chung trên HaraRetail
Trước khi bắt đầu sử dụng HaraRetail, nhà bán hàng cần phải thiết lập cấu hình chung phù hợp với nhu cầu của cửa hàng. MỤC LỤC 1) Thiết lập địa chỉ bá...
Fri, 8 Tháng 7, 2022 at 2:28 CH
Tìm kiếm và lọc sản phẩm
Ở trang bán hàng HaraRetail bạn có thể xem danh sách và tìm kiếm các sản phẩm hiện có tại các cửa hàng trong hệ thống, hỗ trợ cho việc bán hàng. Tuy nhiên, ...
Tue, 28 Tháng 6, 2022 at 4:31 CH
Thiết lập cấu hình bán hàng trên HaraRetail
Để giúp Nhà bán hàng quản lý đơn hàng và tồn kho dễ dàng. Hararetail cung cấp các chức năng sau:   Tính năng Ý nghĩa Cấu hình tồn kho Ẩn sản...
Tue, 28 Tháng 6, 2022 at 10:45 SA
Báo cáo trong HaraRetail
Để đo lường hiệu quả bán hàng tại cửa hàng, chủ cửa hàng có thể theo dõi phần báo cáo trên Haravan. Báo cáo sẽ được tự động cập nhật khi đơn hàng được tạo t...
Fri, 8 Tháng 7, 2022 at 2:15 CH
Thiết lập và thêm địa điểm bán hàng
Bạn có thể tạo nhiều địa điểm bán hàng với HaraRetail, từ đó bạn có thể quản lý tồn kho ở từng điểm bán và từ đó phối hợp tối ưu số lượng đơn hàng cho từng ...
Fri, 8 Tháng 7, 2022 at 2:34 CH

Cùng danh mục