Tài khoản HaraRetail của bạn

Các trạng thái của đơn hàng
Khi một đơn hàng phát sinh từ một trong các kênh bán hàng và được đẩy dữ liệu về trang Omnipower, đơn hàng này sẽ trải qua một vòng đời từ lúc bắt đầu đến l...
Mon, 16 Tháng 8, 2021 at 2:25 CH
Tài khoản HaraRetail của bạn
HaraRetail có 2 loại tài khoản chính với những phân quyền khác nhau: Tài khoản chủ doanh nghiệp và tài khoản nhân viên. Tài khoản chủ doanh nghiệp là tà...
Thu, 24 Tháng 3, 2022 at 11:19 SA
Đăng nhập vào HaraRetail
Khi đã có tài khoản HaraRetail, Nhà bán hàng đăng nhập vào https://store.hararetail.com để sử dụng. Đăng nhập vào HaraRetail Sau khi đã có tài khoả...
Thu, 24 Tháng 3, 2022 at 11:21 SA
Thêm tài khoản nhân viên
Tính năng Thêm mới tài khoản cho phép bạn tạo tài khoản đăng nhập vào Haravan cho từng nhân viên, sau đó phân quyền cho nhân viên đó. Để sử dụng tính năng P...
Fri, 15 Tháng 10, 2021 at 2:01 CH
Nhóm tài khoản (Nhóm phân quyền)
Để kiểm soát hoạt động của các nhân viên khi sử dụng hệ thống Haravan, bạn có thể tạo nhóm tài khoản cho từng vai trò của nhân viên và tùy chọn những tha...
Thu, 24 Tháng 3, 2022 at 5:04 CH
Tạo đơn hàng
Hướng dẫn các thao tác để hoàn tất một đơn hàng trên HaraRetail MỤC LỤC Một số khái niệm Tạo đơn hàng mới Một số khái niệm Khái niệm Ý nghĩ...
Sat, 4 Tháng 6, 2022 at 12:26 SA
Nhóm phân công
Việc phân quyền và trao quyền cho quản trị viên sẽ không thực sự đầy đủ nếu bỏ qua việc thiết lập nhóm phân công. Bằng cách sử dụng một cách chuẩn xác và li...
Mon, 16 Tháng 8, 2021 at 4:11 CH
Xem chi tiết đơn hàng
Sau khi bất kỳ một đơn hàng nào được ghi nhận dữ liệu trên Omnipower, đó có thể là đơn hàng tự tạo, đơn hàng trên website, đơn hàng POS,... thì Nhà bán hàng...
Wed, 18 Tháng 8, 2021 at 10:23 SA
Chỉnh sửa đơn hàng
Chỉnh sửa đơn hàng giúp Nhà bán hàng thực hiện các thao tác cần thiết mà từ đó, việc quản lý đơn hàng được chính xác và hiệu quả hơn. Thao tác chỉnh sửa...
Wed, 18 Tháng 8, 2021 at 10:34 SA
Các thao tác xử lý đơn hàng
Nội dung trong bài viết: 1. Xác nhận đơn hàng 2. Xử lý giao hàng     3. Xác nhận thanh toán     4. Hoàn trả &nb...
Wed, 18 Tháng 8, 2021 at 1:26 CH

Cùng danh mục