Đơn hàng

Các trạng thái của đơn hàng
Khi một đơn hàng phát sinh từ một trong các kênh bán hàng và được đẩy dữ liệu về trang Omnipower, đơn hàng này sẽ trải qua một vòng đời từ lúc bắt đầu đến l...
Mon, 16 Tháng 8, 2021 at 2:25 CH
Danh sách đơn hàng
Trang Danh sách đơn hàng là nơi tập trung từ tất cả kênh bán hàng: website, POS, lazada,... Với danh sách đơn hàng, Nhà bán hàng có thể thực hiện các th...
Fri, 29 Tháng 3, 2019 at 10:53 SA
Tạo đơn hàng
Tạo đơn hàng trong trang Omnipower giúp Nhà bán hàng chủ động tạo đơn hàng khi nhận được yêu cầu của Khách mua hàng, trong trường hợp Khách mua hàng không t...
Wed, 18 Tháng 8, 2021 at 10:20 SA
Xem chi tiết đơn hàng
Sau khi bất kỳ một đơn hàng nào được ghi nhận dữ liệu trên Omnipower, đó có thể là đơn hàng tự tạo, đơn hàng trên website, đơn hàng POS,... thì Nhà bán hàng...
Wed, 18 Tháng 8, 2021 at 10:23 SA
Chỉnh sửa đơn hàng
Chỉnh sửa đơn hàng giúp Nhà bán hàng thực hiện các thao tác cần thiết mà từ đó, việc quản lý đơn hàng được chính xác và hiệu quả hơn. Thao tác chỉnh sửa...
Wed, 18 Tháng 8, 2021 at 10:34 SA
Các thao tác xử lý đơn hàng
Nội dung trong bài viết: 1. Xác nhận đơn hàng 2. Xử lý giao hàng     3. Xác nhận thanh toán     4. Hoàn trả &nb...
Wed, 18 Tháng 8, 2021 at 1:26 CH
Quản lý đơn hàng
Có rất nhiều việc mà Nhà bán hàng có thể thực hiện cho một đơn hàng: tạo đơn, các thao tác chỉnh sửa, các thao xử lý,...  Tuy nhiên, có một số ...
Wed, 18 Tháng 8, 2021 at 11:14 SA
In đơn hàng
Để có thể tiến hành in đơn hàng bạn có thể thực hiện theo 2 cách sau: Truy cập vào chi tiết từng đơn hàng và chọn in đơn hàng. Chọn nhiều đơn hàng ở p...
Wed, 18 Tháng 8, 2021 at 11:23 SA

Cùng danh mục