Tồn kho

Quản lý tồn kho sản phẩm với chế độ tồn kho cơ bản
Tồn kho sản phẩm là số lượng của một sản phẩm đang còn và sẵn sàng bán ra.  Theo dõi tồn kho sản phẩm có thể giúp bạn tránh việc bán các sản phẩm ...
Wed, 18 Tháng 8, 2021 at 11:10 AM
Quản lý tồn kho cơ bản
Quản lý tồn kho là thao tác cần thiết trong việc kinh doanh bán hàng. Việc quản lý hàng hóa còn hay hết, còn bao nhiêu nhằm dự đoán nhập/xuất hàng và phục v...
Tue, 17 Tháng 8, 2021 at 2:55 PM
Chuyển đổi phương thức tồn kho giữa cơ bản và nâng cao
Để thay đổi phương thức quản lý tồn kho, bạn cần thực hiện các thao tác sau: Bước 1:  Đăng nhập vào trang quản trị Haravan -> Chọn Cấu hình B...
Fri, 19 Tháng 7, 2019 at 9:58 AM

Cùng danh mục