Tồn kho

Quản lý tồn kho cơ bản
Quản lý tồn kho là thao tác cần thiết trong việc kinh doanh bán hàng. Việc quản lý hàng hóa còn hay hết, còn bao nhiêu nhằm dự đoán nhập/xuất hàng và phục v...
Tue, 17 Tháng 8, 2021 at 2:55 CH
Chuyển đổi phương thức tồn kho giữa cơ bản và nâng cao
Để thay đổi phương thức quản lý tồn kho, bạn cần thực hiện các thao tác sau: Bước 1:  Đăng nhập vào trang quản trị Haravan -> Chọn Cấu hình B...
Fri, 19 Tháng 7, 2019 at 9:58 SA

Cùng danh mục