Tồn kho

Hiểu về quản lý tồn kho
Khi tổ chức của Nhà bán hàng tham gia vào Thương mại điện tử và thực hiện các hoạt động kinh doanh, dù là giao dịch trực tuyến, giao dịch tại cửa hàng, tươn...
Tue, 17 Tháng 8, 2021 at 2:24 CH
Chi tiết tồn kho
Phần Chi tiết tồn kho trong Haravan cung cấp các dữ liệu và thông tin chi tiết liên quan đến các hoạt động tồn kho. Nội dung trong bài viết bao gồm: 1...
Tue, 17 Tháng 8, 2021 at 2:29 CH
Chi tiết kho hàng
Chi tiết kho hàng hay có thể hiểu là dữ liệu tồn kho của địa chỉ nằm trong phần Cấu hình địa chỉ và có ý nghĩa tồn tại riêng biệt. (Chỉ có trên tồn kho nâng...
Tue, 17 Tháng 8, 2021 at 2:32 CH
Điều chuyển
Điều chuyển tồn kho giúp chuyển tồn kho của sản phẩm trong trường hợp muốn chuyển từ chi nhánh A sang chi nhánh B. Hoặc cho các trường hợp hàng hủy, hàng hỏ...
Tue, 17 Tháng 8, 2021 at 2:36 CH
Tạo phiếu kiểm kho trên Haravan
Trong quá trình vận hành cửa hàng, sẽ không tránh được những trường hợp hàng hóa bị hư hỏng, thất thoát. Phiếu kiểm kho sẽ hỗ trợ nhà bán: Kiểm kê số lượn...
Fri, 8 Tháng 7, 2022 at 3:11 CH
Quy trình đặt hàng và nhập hàng từ nhà cung cấp trên Haravan
Nhập hàng vào kho là bước đầu tiên để bắt đầu vận hành 1 cửa hàng và cũng là nghiệp vụ mà bạn phải thực hiện thường xuyên trong quá trình bán hàng. Hẳn nhiề...
Fri, 8 Tháng 7, 2022 at 3:13 CH
Nhà phân phối
Để hoạt động kinh doanh và đặc biệt là quản lý, Nhà bán hàng không thể tách bạch với nhà phân phối - những nhà cung ứng hàng hóa. Trong Haravan Nhà bán ...
Tue, 17 Tháng 8, 2021 at 2:46 CH
Lịch sử tồn kho
Trang Lịch sử ghi nhận tất cả lịch sử quản lý tồn kho của Trang quản trị, bao gồm: - Tạo Có quản lý tồn kho cho sản phẩm. - Tạo Điều chuyển. - Tạo Điều c...
Tue, 17 Tháng 8, 2021 at 2:48 CH
Quản lý tồn kho nâng cao
Quản lý tồn kho là thao tác cần thiết trong việc kinh doanh bán hàng. Việc quản lý hàng hóa còn hay hết, còn bao nhiêu nhằm dự đoán nhập/xuất hàng và phục v...
Tue, 17 Tháng 8, 2021 at 2:52 CH
Quản lý tồn kho sản phẩm với chế độ tồn kho cơ bản
Tồn kho sản phẩm là số lượng của một sản phẩm đang còn và sẵn sàng bán ra.  Theo dõi tồn kho sản phẩm có thể giúp bạn tránh việc bán các sản phẩm ...
Wed, 18 Tháng 8, 2021 at 11:10 SA

Cùng danh mục