Sau khi nhập nhiều sản phẩm vào hệ thống Omnipower, bạn có thể chọn đăng hoặc ẩn nhiều sản phẩm một lúc trên các kênh bán hàng đã được lên kết với Omnipower.


Bạn có thể thực hiện đăng và ẩn một lúc nhiều sản phẩm trên các kênh bán hàng bằng các thao tác sau:


Bước 1: Truy cập vào Omnipower chọn Sản phẩm.Bước 2: Chọn các sản phẩm bạn muốn đăng hoặc ẩn trên các kênh bán hàng, tiếp theo nhấn vào nút Chọn thao tác.Bước 3: Chọn tính năng Đăng lên kênh bán hàng hoặc Ẩn từ kênh bán hàng.


Bước 4: Chọn các kênh bán hàng bạn muốn đăng hoặc ẩn nhấn Đăng / Ẩn để xác nhận