Để có thể tiến hành in đơn hàng bạn có thể thực hiện theo 2 cách sau:


  1. Truy cập vào chi tiết từng đơn hàng và chọn in đơn hàng.
  2. Chọn nhiều đơn hàng ở phần danh sách đơn hàng và chọn tín năng năng in nhiều đơn hàng một lúc.

In từng đơn hàng


Để in từng đơn hàng bạn hãy thực hiện theo các bước dưới đây.

Bước 1: Truy cập vào Omnipower chọn Đơn hàng.Bước 2: Chọn mã đơn hàng bạn cần inBước 3: Nhấn vào nút In đơn hàng ở phía góc phải phía trên màn hình để bắt đầu in đơn hàng của bạnChọn và in nhiều đơn hàng một lúc


Để in  đơn hàng bạn hãy thực hiện theo các bước dưới đây.

Bước 1: Truy cập vào Omnipower chọn Đơn hàng.
Bước 2: Nhấn chọn các đơn hàng bạn muốn inBước 3: Tiếp theo bạn nhấn vào phần Chọn thao tác, sau đó nhấn In đơn hàng đã chọn. Bước 4: Chọn Iđể bắt đầu in các đơn hàng bạn đã chọn