Để thay đổi phương thức quản lý tồn kho, bạn cần thực hiện các thao tác sau:


Bước 1: 

Đăng nhập vào trang quản trị Haravan -> Chọn Cấu hìnhBước 2: 

Ở phần cấu hình, bạn chọn thiết lập Địa chỉBước 3:

Ban có thể thay đổi cách quản lý tồn kho ở phần Quản lý tồn kho, có 2 thiết lập Cơ bản hoặc Nâng cao để bạn lựa chọn. Bạn chỉ cần bấm chọn 1 trong 2 để thay đổi.Bài viết liên quan: