Quản lý tồn kho là thao tác cần thiết trong việc kinh doanh bán hàng. Việc quản lý hàng hóa còn hay hết, còn bao nhiêu nhằm dự đoán nhập/xuất hàng và phục vụ được nhu cầu mua hàng của khách hàng giúp tối ưu doanh thu và lợi nhuận cho Nhà bán hàng.

Quản lý tồn kho trong Haravan bao gồm hai mức độ:

  • Quản lý tồn kho cơ bản.
  • Quản lý tồn kho nâng cao.

Quản lý tồn kho cơ bản đáp ứng được các nhu cầu trên của Nhà bán hàng. Tuy nhiên, quản lý tồn kho không thích hợp cho các website có nhiều cửa hàng do đặc điểm quản lý phức tạp.


Lúc này, quản lý tồn kho nâng cao mới đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.


Lưu ý: Để thực hiện tính năng này, sản phẩm phải được kích chọn Có quản lý tồn kho trong mục Chính sách tồn kho của sản phẩm.

Đối với các doanh nghiệp không có nhiều cửa hàng, chi nhánh, việc Quản lý tồn kho cơ bản giúp cho Nhà bán hàng theo dõi được chính sách tồn kho, số lượng tồn kho của sản phẩm, và điều chỉnh được số lượng tồn kho cho các sản phẩm.

Các mục liên quan