Khi bạn sử dụng hệ thống Haravan để quản lý bán hàng, bạn có thể kết nối với Shopee nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.


Hệ thống Haravan giúp bạn:

 • Chọn để quản lý kho hàng, dữ liệu tồn kho, giá bán sản phẩm trên Shopee từ Haravan.
 • Đồng bộ dữ liệu đơn hàng được tạo trên Shopee về Haravan.
 • Quản lý, theo dõi và cập nhật trạng thái đơn hàng tự động từ Shopee về Haravan.


Những phần bạn cần nắm trong bài viết dưới đây:

 • Kết nối kênh bán hàng Shopee
 • Đồng bộ sản phẩm giữa Haravan và Shopee
 • Đồng bộ từ Shopee sang Haravan
 • Thiết lập Cấu hình đồng bộ
 • Ngắt kết nối Shopee

Mục lục:


Để có thể thực hiện bán hàng thông qua Shopee, điều đầu tiên bạn cần thực hiện là kết nối Shopee trong hệ thống Haravan.


Bước 1:

Từ Trang quản trị Haravan bấm vào biểu tượng dấu ở phần kênh bán hàng.


Bước 2:

Ở phần kênh bán hàng Shopee, bấm vào nút Thêm.


Bước 3:

Ở menu kênh bán hàng sẽ hiện thêm kênh Shopee, chọn vào kênh bán hàng Shopee và bấn Kết nối kênh bán hàng.Bước 4:

Tiếp theo bạn hãy nhập các thông tin đăng nhập Shopee. • Ở phần đầu tiên, chọn market, bạn hãy chọn shopee.vn
 • Email/Phone/Username: tài khoản Shopee của bạn
 • Password là mật khẩu của tài khoản Shopee của bạn


Bước 5:

Sau đó bấm chọn Login, Shopee sẽ gửi mã OTP về số điện thoại mà bạn đăng ký cửa hàng trên Shopee, bạn nhập thông tin mã số xác thực -> sau đó bấm Verify (Xác nhận)Bước 6:

Chọn Yes.Tới đây, hệ thống Haravan tự động kết nối với kênh bán hàng Shopee. Khi đó, Nhà bán hàng có thể thực hiện quản lý Shopee thông qua menu Shopee và hai menu con: Cấu hìnhSản phẩm.
1. Đồng bộ sản phẩm giữa Haravan và Shopee

Sau khi thực hiện kết nối Shopee, bạn cần thực hiện đồng bộ sản phẩm giữa Haravan và Shopee.


Việc đồng bộ này giúp bạn đồng bộ tồn kho và đơn hàng khi có đơn hàng phát sinh tại Shopee, và dữ liệu được ghi nhận và tập trung đầy đủ tại Haravan. 


ĐIỀU KIỆN để việc đồng bộ này thực hiện được, Nhà bán hàng cần đảm bảo sản phẩm đã có ở cả hai hệ thống Haravan và Shopee, đồng thời sản phẩm phải có SKU Shopee khớp với Barcode Haravan.


 • Quản lý SKU trên Shopee:
  • Shopee cho phép quản lý một Sản phẩm có thể không có hoặc có 1 hoặc nhiều Phân loại hàng.
  • SKU của Sản phẩm hay Phân loại hàng có thể là bỏ trống hoặc trùng nhau.


- Do vậy:

 • Nếu sản phẩm Shopee không có Phân loại thì hệ thống dùng mã SKU sản phẩm để đồng bộ (mapping) với sản phẩm trên Haravan.
 • Nếu sản phẩm Shopee có Phân loại thì sẽ sử dụng SKU phân loại để đồng bộ với sản phẩm trên Haravan.
  • Nếu sản phẩm Shopee tồn tại Phân loại mà không có SKU phân loại thì sẽ không thể mapping hay đồng bộ với sản phẩm trên Haravan.
 • Nếu gian hàng Shopee có nhiều SKU sản phẩm hoặc Phân loại trùng nhau thì khi Haravan đồng bộ dữ liệu lên sẽ lấy hàng hóa đầu tiên tìm trong danh sách.


Lưu ý:

 • Hệ thống Haravan KHÔNG HỖ TRỢ ĐẨY TRỰC TIẾP SẢN PHẨM TỪ HARAVAN LÊN SHOPEE và ngược lại.
 • Nếu sản phẩm có nhiều phiên bản khác nhau thì barcode của các phiên bản không được trùng nhau. Nếu không, quá trình đồng bộ này không thực hiện được.
 • Hệ thống sẽ lấy giá sản phẩm từ Haravan để đồng bộ sang Shopee


Thực hiện đồng bộ 

Bạn cần thực hiện đồng bộ theo các bước sau:


Đầu tiên kiểm tra tất cả sản phẩm trên Shopee đã được đồng bộ về Haravan hay chưa.


Bước 1: Từ Trang quản trị Haravan, ở phần Kênh bán hàng > chọn Shopee > Chọn Sản phẩm Shopee. Đây là nơi thể hiện tất cả các sản phẩm hiện có trên Shopee của bạn.


Bạn cần phải đợi hệ thống cập nhật hết tất cả sản phẩm trên Shopee của bạn về đây trước khi đồng bộ sản phẩm


Bước 2: Ở thanh Menu, bạn chọn Sản phẩm.    Bước 3: Bạn chọn các sản phẩm cần đồng bộ.
Mẹo: Nhà bán hàng có thể sử dụng thanh tìm kiếm hay bộ lọc để tối ưu việc lựa chọn. Xem chi tiết hơn tại đây.    Bước 4: Ở phần kênh bán hàng, Nhà bán hàng chọn Kênh bán hàng > Shopee.vn chọn Cập nhật.Kiểm tra đồng bộ 

Do Haravan kết nối với Shopee thông qua API, việc thực hiện đồng bộ sản phẩm có thể phát sinh lỗi đồng bộ. 


Để kiểm tra được việc đồng bộ sản phẩm có thành công, phát sinh lỗi gì, Nhà bán hàng:

 1. Từ Trang quản trị Haravan, ở phần Kênh bán hàng > chọn Shopee.

        

        2. Tại đây, bạn có thể kiểm tra được số lượng sản phẩm đồng bộ trong phần Sản phẩm.Ở mục Sản phẩm Shopee, đây là nơi thể hiện tất cả các sản phẩm hiện có trên Shopee của bạn.
Đồng bộ đơn hàng 

Sau khi kết nối Shopee thành công, mỗi khi có đơn hàng phát sinh tại Shopee sẽ được tự động đồng bộ về Haravan với kênh bán hàng là "Shopee".


- Hệ thống đồng bộ các thông tin đơn hàng theo cơ chế sau:

 • Thông tin khách hàng: Được đồng bộ dựa vào Số điện thoạicủa khách hàng.
  • Nếu số điện thoại của khách hàng chưa có trên hệ thống của Haravan: Hệ thống tự động tạo mới khách hàng trên Haravan theo thông tin khách hàng được đồng bộ về từ Shopee.
 • Thông tin sản phẩm: Được đồng bộ dựa vào Mã sản phẩm (SKU).
 • Chi nhánh: Chi nhánh đang được chọn tích hợp kết nối.


Đồng bộ thông tin khách hàng 

Hiện tại Haravan đang lưu thông tin khách hàng về từ đơn hàng trên Shopee với các thông tin như sau:

 • Họ tên khách hàng
 • Số điện thoại liên hệ
 • Email, theo cú pháp <Số điện thoại>@<mã quốc gia>.phone
 • Địa chỉ giao hàng

Khi kết nối bán hàng với Shopee, hệ thống giữa Haravan và Shopee sẽ có sự luân chuyển về sản phẩm, đơn hàng và tồn kho theo các quy tắc đồng bộ của hai hệ thống.

Tùy vào nhu cầu thực tế mà bạn có thể thực hiện thiết lập cấu hình theo các tùy chỉnh được hỗ trợ.Cấu hình cập nhật

Đây là thông tin được hệ thống sử dụng để đồng bộ từ Haravan sang Shopee. Nếu bỏ chọn thì thông số không được đồng bộ sang.

 • Giá
 • Số lượng

Xử lý đơn hàng

Nhà bán hàng chọn/không chọn Xử lý đơn hàng tại Haravan

 • Nếu chọn, Nhà bán hàng sẽ xử lý đơn hàng (đơn phát sinh từ Shopee) tại Haravan, và trạng thái đơn hàng (bao gồm cả trạng thái vận chuyển) không được đồng bộ sang Shopee.
 • Nếu không chọn, bạn sẽ xử lý đơn hàng phát sinh từ Shopee chỉ tại Shopee, không thể xử lý tại Haravan.
  Lúc này, trạng thái đơn hàng sẽ được đồng bộ từ Shopee về Haravan.


Ở phần Cấu hình kênh bán hàng Shopee, Haravan  còn hỗ trợ cấu hình thêm kho đồng bộ sản phẩmđồng bộ đơn hàng.
Kho đồng bộ

Kho đồng bộ bao gồm hai loại: 

 • Kho đồng bộ tồn kho 
 • Kho đồng bộ đơn hàng

Kho đồng bộ được hệ thống mặc định là "Kho tổng". Kho đồng bộ này ảnh hưởng đến đồng bộ đơn hàng và đồng bộ sản phẩm.

♣ Về đồng bộ đơn hàng: căn cứ theo kho chọn trong Kho đồng bộ đơn hàng.

Khi một đơn hàng được đồng bộ từ Shopee về Haravan, các sản phẩm trong đơn hàng sẽ được cấn trừ tồn kho theo Kho được cấu hình.

♣ Về đồng bộ sản phẩm: căn cứ theo kho chọn trong Kho đồng bộ tồn kho.

Trường hợp 1: Nếu không chọn kho căn cứ Shopee (mặc định kho tổng):

 • Nếu sản phẩm có quản lý tồn kho
  • Cho phép đặt hàng khi hết hàng
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho lớn hơn 0: lấy đúng số lượng tồn kho.
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho bé hơn hoặc bằng 0: lấy mặc định 1.000.000
  • Không cho phép đặt hàng khi hết hàng
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho lớn hơn hoặc bằng 0: lấy đúng số lượng tồn kho.
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho bé hơn 0: lấy số lượng là 0

Trường hợp 2: Có chọn kho căn cứ Shopee:

 • Nếu sản phẩm có quản lý tồn kho
  • Cho phép đặt hàng khi hết hàng
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho lớn hơn 0: lấy đúng số lượng tồn kho.
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho bé hơn hoặc bằng 0.
  • Không cho phép đặt hàng khi hết hàng
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho lớn hơn hoặc bằng 0: lấy số lượng tồn kho = số Tồn - số Đặt theo từng kho hàng (căn cứ theo Location ID).

   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho bé hơn 0: lấy số lượng là 0

2. Ngắt kết nối với Shopee

Để thực hiện ngắt kết nối với Shopee, Nhà bán hàng:

 1. Từ Trang quản trị Haravan, ở phần Kênh bán hàng > chọn Shopee.

        

        2. Nhấn chọn Xóa.        3. Trong cửa sổ cảnh báo, bạn xác nhận yêu cầu bằng cách nhấn chọn Xóa kênh.


Như vậy, Haravan đã thực hiện xong phần hướng dẫn kết nối Haravan và Shopee.

Mọi thắc mắc xin liên hệ tổng đài 1900.636.099 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: hi@haravan.com để được tư vấn và giải đáp. Chúc bạn thành công!