Khi bắt đầu sử dụng HaraRetail, hệ thống sẽ tự động tạo dữ liệu mẫu để giúp bạn nhanh chóng làm quen với hệ thống.


Sau khi đã hiểu cách sử dụng và bắt đầu sử dụng thực tế, bạn cần xoá dữ liệu mẫu theo quy trình sau: Xoá đơn hàng mẫu, Điều chỉnh tồn kho sản phẩm mẫu về 0, xoá sản phẩm mẫu, xoá khách hàng mẫu.


Bước 1:

Đăng nhập vào Haravan, bạn bắt đầu xoá đơn hàng bằng cách vào menu Đơn hàng chọn đơn hàng mẫu bạn cần xoá.Bước 2:

Ở trang chi tiết đơn hàng, bấm vào biểu tượng "..." và chọn Huỷ đơn hàng.

 


Bước 3:

Chọn lý do huỷ đơn hàng là Khác.

 

Bước 4:

Bấm vào nút Huỷ đơn hàng.Bước 5:

Bạn kéo xuống cuối trang chi tiết đơn hàng và chọn Xoá đơn hàng.Bước 6:

Bấm Tiếp tục để hoàn tất.Bước 7:

Tiếp theo để điều chỉnh tồn kho sản phẩm về 0, bạn bấm vào Quản lý tồn kho sau đó chọn Điều chỉnh.Bước 8:

Bấm vào nút Tạo điều chỉnh.Bước 9:

Ở phần tìm kiếm sản phẩm, bạn chọn những sản phẩm mẫu cần điều chỉnh tồn kho.


Bước 10:

Ở phần số lượng, để điều chỉnh tồn kho về 0 bạn nhập giá trị âm của số lượng hàng sẵn có. VD: Số lượng: -1000, Sẵn có: 1000Bước 11:

Ở phần lý do, bạn chọn ngẫu nhiên một lý do để điều chỉnh.Bước 12:

Bấm Lưu.Bước 13:

Sau khi hoàn tất điều chỉnh tồn kho tất cả sản phẩm mẫu về 0. Bạn bắt đầu xoá sản phẩm bằng cách bấm vào menu Sản phẩm.Bước 14:

Chọn một lúc nhiều sản phẩm mẫu để xoá bằng cách bấm vào ô chọn bên phía bên trái của sản phẩm.Bước 15:

Bấm vào Chọn thao tác, chọn Xoá những sản phẩm phẩm đã chọn.Bước 15:

Chọn Xoá sản phẩm để hoàn tất.Bước 16:

Cuối cùng để xoá khách hàng, bạn bấm vào menu Khách hàng.Bước 17:

Bấm vào ô chọn bên cạnh phải khách hàng Haravan Demo.Bước 18:

Bấm vào Chọn thao tác, chọn Xoá những khách hàng đã chọn. Bước 19:

Bấm vào nút Xoá khác hàng để hoàn tất.