Vì nhiều lý lo, bạn có thể cho phép nhân viên bán hàng giảm giá trực tiếp khi đang bán hàng mà không cần mã giảm giá bằng cách.


Bước 1:

Truy cập vào HaraRetail, chọn Bán hàng.Bước 2:

Chọn Cấu hình.Bước 3:

Chọn Cấu hình chung.Bước 4:

Bật công tắc Cho phép thêm khuyến mãi tại cửa hàng, công tắc chuyển sang màu xanh lá là đã bật.