Báo cáo bán hàng là loại báo cáo không thể thiếu để theo dõi hiệu quả của việc bán hàng. Sau đây là những báo cáo bán hàng cần phải có:

Báo cáo bán hàng tổng quan

Báo cáo bán hàng sẽ cho bạn cái nhìn bao quát về tình hình kinh doanh của cửa hàng. Tại đây bạn có thể xem tổng doanh số, doanh thu, giá trị đang giao dịch hay trả hàng trong ngày, trong tuần, trong tháng hoặc trong khoảng thời gian tùy chỉnh.Báo cáo bán hàng sẽ giúp bạn có thể theo dõi và so sánh hiệu quả bán hàng của tháng này với tháng trước hoặc khoảng thời gian cao điểm của năm nay và năm ngoái, dựa vào đó để dự đoán trước các thời điểm “vàng” để thúc đẩy doanh số cũng như có kế hoạch nhập hàng hợp lý và chiến lược dài hạn cho việc kinh doanh.

Báo cáo bán hàng chi tiết

Ngoài báo cáo bán hàng tổng quan, người bán hàng còn muốn xem cụ thể doanh thu của mình đến từ đâu. Các báo cáo chi tiết như báo cáo báo hàng theo nguồn, theo chi nhánh, theo nhân viên, theo khách hàng sẽ giúp bạn đánh giá hiệu quả bán hàng của từng đối tượng cụ thể.


  • Báo cáo bán hàng theo nguồn: bạn có thể kiểm tra nguồn nào (cửa hàng, website, Facebook hay sàn TMĐT) đang mang lại doanh thu nhiều nhất để tập trung nguồn lực cho nguồn bán hàng đó.
  • Báo cáo bán hàng theo chi nhánh: tương tự, bạn có thể xem chi nhánh cửa hàng nào đang bán hàng hiệu quả để đầu tư nhiều hơn.
  • Báo cáo bán hàng theo nhân viên: giúp bạn đánh giá hiệu quả làm việc của từng nhân viên dựa theo doanh số bán hàng của nhân viên.
  • Báo cáo bán hàng theo khách hàng: có thể xem khách hàng nào có doanh số mua hàng nhiều nhất để đưa ra các chính sách ưu đãi cho khách hàng thân thiết hoặc chăm sóc khách hàng phù hợp.