Trong bán lẻ, việc trả hàng là quá trình người mua gửi trả lại hàng hóa cho người bán bởi các lý do khác nhau như: hàng hóa bị lỗi, không đảm bảo chất lượng, khách mua nhầm hàng, không còn nhu cầu nữa... và sau đó có thể nhận lại tiền, đổi lấy món hàng khác (cùng hoặc khác loại) hoặc cộng tiền vào tài khoản khách hàng tại cửa hàng đó. Các cửa hàng sẽ chấp nhận nhận lại hàng trả nếu người mua cung cấp được hóa đơn mua hàng trước đó và những điều kiện nhất định được đáp ứng (tùy thuộc vào các cửa hàng). Các điều kiện đó có thể là hàng hóa vẫn giữ được trạng thái nhất định (có thể bán lại được) hoặc chưa vượt quá một khoảng thời gian nhất định từ khi mua hàng tới khi trả hàng. Giao dịch trả hàng này khác so với trả hàng cho nhà cung cấp, khi mà số tồn kho của mặt hàng đó sẽ tăng lên thay vì giảm đi nếu trả lại cho nhà cung cấp.

Với phương thức trả hàng thông thường, ngoài những thông tin như tên khách hàng, tên người tạo phiếu, thời gian thực hiện giao dịch, mã phiếu trả hàng thì còn có thêm mã hóa đơn mua hàng mà dựa vào đó giao dịch trả hàng được thực hiện.