Xử lý công nợ

Trong kinh doanh bán lẻ, nợ có thể được hiểu là một khoản vay tài sản hoặc mua một mặt hàng trước khi có đủ số tiền để trả cho mặt hàng đó. Giống như các giao dịch khác, việc hình thành một khoản nợ phải thông qua thỏa thuận giữa 2 bên về phương thức thanh toán, ngày thanh toán. Với các cửa hàng, các đối tượng nợ thường sẽ là khách hàng và nhà cung cấp.Nợ với khách hàng

Việc khách đến mua hàng nhưng không mang đủ tiền trả vẫn thường xảy ra. Khi đó, ta vẫn hay thường được nghe những cụm từ quen thuộc như “bán chịu” hay “ghi sổ”, đó đều là các cách gọi khác của nợ. Tuy nhiên, do đặc thù của ngành là có nhiều khách lẻ, đến mua hàng một lần và không quay lại, nên việc chấp nhận ghi nợ thường chỉ dành cho các khách hàng quen thuộc hay đến mua hàng tại cửa hàng.

Trong trường hợp cửa hàng không có tiền trả lại cho khách, nhiều cửa hàng lựa chọn phương án cộng tiền vào tài khoản khách hàng và số tiền đó cũng được lưu vào tài khoản nợ của khách dưới dạng số âm với ý nghĩa rằng đó là số tiền cửa hàng nợ của khách. Bạn có thể thanh toán nợ của khách hàng bằng nhiều cách như thanh toán trực tiếp trên tài khoản khách hàng hoặc điều chỉnh giá bán của hàng hóa khi khách mua hàng lần sau.

Nợ với nhà cung cấp

Câu chuyện tương tự cũng diễn ra với nhà cung cấp, chỉ có điều lần này các chủ cửa hàng đóng vai khách hàng. Khi bạn nhập hàng từ nhà cung cấp và chưa có đủ số tiền để thanh toán, họ vẫn sẽ chấp nhận bán hàng cho bạn với điều kiện số tiền nợ phải được thanh toán trong một thời gian nhất định, đòi hỏi cửa hàng của bạn phải kinh doanh hiệu quả để trả được số dư nợ đó.