Hóa đơn là một loại chứng từ thương mại được nhà bán hàng cung cấp cho khách hàng, trong đó kê khai những thông tin về chủng loại, số lượng, giá thành của loại sản phẩm hoặc dịch vụ được giao cho khách hàng.Các loại hóa đơn:

  • Hóa đơn giá trị gia tăng: dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động cung ứng hàng hóa/ dịch vụ trong nội địa; hoạt động vận tải quốc tế; xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu; xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài.
  • Hóa đơn bán hàng: dùng cho các tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ.
  • Hóa đơn khác: như tem, vé, thẻ, phiếu thu…

Một hóa đơn bán hàng thưởng phải có những thông tin sau:

  • Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, ngày lập hóa đơn.
  • Thông tin bên bán: người đại diện, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, các thông tin liên lạc khác.
  • Thông tin bên mua: người đại diện, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế bên mua.
  • Thông tin về sản phẩm: tên sản phẩm, số lượng, đơn giá cho từng mặt hàng, thành tiền trước và sau khi tính thuế GTGT.
  • Điều khoản thanh toán: phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán