Một số trạng thái đơn hàng thông dụng trong quá trình sử dụng các phần mềm quản lý bán hàng:

 • Đơn hàng mới: đơn hàng khách hàng đã đặt hàng mà shop chưa xử lý.
 • Đang xác nhận: đơn hàng đang được nhân viên bán hàng xác nhận với khách hàng.
 • Đã xác nhận: đơn hàng đã được xác nhận thành công (khách hàng có mua hàng thật).
 • Đang đóng gói sản phẩm: đơn hàng đang được chọn sản phẩm và đóng gói.
 • Đổi kho xuất hàng: đơn hàng được chuyển từ cửa hàng hết sản phẩm khách đặt sang cửa hàng còn sản phẩm.
 • Chờ lấy hàng: đơn hàng đã gửi sang nhà vận chuyển, chờ nhà vận chuyển tiếp nhận thông tin và đến kho của shop lấy hàng.
 • Đang lấy hàng: nhà vận chuyển đang nhận bàn giao đơn hàng từ shop.
 • Đã lấy hàng: đơn hàng đã được hãng nhà chuyển tiếp nhận, đang chờ giao cho khách hàng.
 • Đang vận chuyển: đơn hàng đang được chuyển đến cho khách hàng.
 • Hoàn thành: đơn hàng đã được giao thành công cho khách hàng.
 • Thất bại: Đơn hàng chưa giao được cho khách hàng. (Có thể vì khách hàng bận, đi vắng, khách hẹn lại thời điểm khác giao hàng...)
 • Đã hủy: khách hàng hủy không lấy hàng nữa.
 • Chờ chuyển hoàn: những đơn hàng khách hàng hủy không muốn lấy sản phẩm nữa sẽ được hoàn trả về cho shop.
 • Đã chuyển hoàn: sau khi làm biên bản chuyển hoàn (nhà vận chuyển bàn giao lại hàng hóa cho cửa hàng), đơn hàng sẽ chuyển sang trạng thái đã chuyển hoàn.