Lịch sử mua hàng giúp bạn thống kê được các giao dịch của khách hàng với cửa hàng của mình. Đa số các phần mềm quản lý bán hàng đều cho phép bạn theo dõi lịch sử các đơn hàng mà khách đã mua. Các thông tin thường gồm:

  • Trạng thái của đơn hàng đó đã hoàn thành hay đang giao dịch.
  • Trạng thái giao hàng và thanh toán.
  • Giá trị của đơn hàng.
  • Chi nhánh ghi nhận đơn hàng.
  • Ngày ghi nhận đơn hàng.Dựa trên những thông tin này, bạn có thể theo dõi sức mua của khách hàng và có chính sách chăm sóc phù hợp với từng khách. Một vài gợi ý để bạn có thể cải thiện trải nghiệm của khách hàng:

Giữ liên lạc với khách hàng

Trải nghiệm khách hàng tuyệt vời là không thể nếu không có liên lạc liên tục và có ý nghĩa. Mọi liên hệ chúng ta có với khách hàng đều ảnh hưởng đến quyết định của họ về việc họ có quay trở lại hay không.

Lắng nghe nhu cầu của khách hàng

Bạn nên bắt đầu bằng lắng nghe những gì khách hàng của mình đã nói về trải nghiệm sản phẩm/ dịch vụ của bạn. Một cách để làm điều này là bằng cách yêu cầu khách hàng của bạn cho ý kiến của họ. Gửi cho họ bản khảo sát qua email và hỏi họ xem họ nghĩ gì về sản phẩm/ dịch vụ của bạn và bạn có thể làm gì để cải thiện trải nghiệm của họ. Bằng cách này, bạn sẽ cho họ thấy rằng bạn quan tâm - và đó chính là cách bạn làm hài lòng khách hàng.

Tạo mối quan hệ cá nhân

Một cách bạn có thể bắt đầu tạo mối quan hệ với khách hàng là thông qua việc cá nhân hoá thông tin liên lạc. Khách hàng có thể liên hệ với công ty của bạn thông qua nhiều kênh, bao gồm email, điện thoại và trang web. Khách hàng cũng có thể liên hệ với bạn thông qua các phòng ban khác nhau, chẳng hạn như bán hàng, tiếp thị hay dịch vụ khách hàng. Bạn cần nắm bắt tất cả các cuộc hội thoại này theo thời gian, bất kể kênh hoặc bộ phận mà chúng xuất hiện.