Trạng thái khách hàng là tình trạng của khách hàng trong một khoảng thời gian hoạt động nhất định. Việc phân loại khách hàng ở trạng thái nào là tùy từng đặc điểm, ngành nghề và loại hình hoạt động của cửa hàng mà bạn có thể phân loại mỗi khách hàng vào một trạng thái khác nhau. Dưới đây là một số cách phân loại khách hàng để bạn có thể tham khảo:


  • Khách hàng mới: mới được thêm hoặc chưa có tương tác gì.
  • Khách hàng tiếp cận: có thể chia nhóm khách hàng đã từng gặp mặt, từng gửi email, hoặc nhu cầu chưa rõ ràng, hoặc chưa tiềm năng ở thời điểm hiện tại.
  • Khách hàng tiềm năng: là khách hàng tiềm năng, có nhu cầu nhưng cần thời gian theo đuổi dài.
  • Khách hàng VIP: nhóm này là kết quả của việc đánh giá khách hàng. Có những người sẽ được đánh giá tốt hơn những người còn lại. Đó là những người có nhu cầu cao hơn hay dễ dàng mua hơn.
  • Khách hàng đã mua hàng: đã mua sản phẩm, dịch vụ của bạn, chốt được đơn hàng với khách.
  • Khách hàng tạm ngừng: đã từng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của bạn nhưng giờ không dùng nữa. Hãy xem xét khách hàng này, để tìm ra họ có khả năng mua lại hay không.