Một số trạng thái vận chuyển bạn sẽ thường bắt gặp khi kết nối hệ thống quản lý bán hàng với dịch vụ của nhà vận chuyển:

 • Đang đi lấy: sau khi vận đơn được khởi tạo và nhà vận chuyển xác nhận, bưu tá sẽ đến địa chỉ kho hàng của nhà bán hàng để lấy hàng nhập kho nhà vận chuyển.
 • Chờ giao hàng: đơn hàng sau khi đóng gói dùng dịch vụ của nhà vận chuyển sẽ tạo thành phiếu giao hàng ở trạng thái chờ giao hàng.
 • Đang giao hàng: Khi bên đối tác vận chuyển sang lấy hàng, bạn nhấn xuất kho tại Đơn hàng. Trong quản lý giao hàng, đơn giao hàng sẽ được tự động chuyển trạng thái là Đang giao hàng.
 • Đã giao hàng: khi nhà vận chuyển giao hàng đến người mua và cập nhật trạng thái thành công.
 • Chờ chuyển hoàn: sau khi đi phát vận đơn cho người nhận, nhà vận chuyển không phát được vì lý do khách quan, nhà vận chuyển thông báo cho người gửi và người gửi yêu cầu chuyển hoàn vận đơn cho người gửi.Một số nguyên nhân khiến các đơn hàng bị chuyển hoàn

 • Công ty chuyển phát không liên lạc được với người mua nhiều lần.
 • Liên lạc được nhưng khi tới nơi người nhận không có nhà hoặc đi vắng.
 • Người mua vì một lý do gì đó mà hẹn phát lại lần sau.
 • Người mua từ chối nhận hàng khi hàng hóa không đúng như mô tả, sai màu sắc, kích thước.
 • Thông tin người nhận không chính xác (địa chỉ, số điện thoại).
 • Lý do khác.

Trường hợp bạn sử dụng dịch vụ thu hộ của nhà vận chuyển, sau khi phiếu giao hàng được cập nhật trạng thái đã giao hàng, đơn hàng sẽ chuyển sang trạng thái hoàn thành vì lúc này khách đã nhận hàng và thanh toán tiền cho đối tác vận chuyển. Khi đối tác chuyển tiền về, bạn sẽ làm đối soát và nhận thanh toán, lúc này dòng tiền mới được ghi nhận trong sổ quỹ.