Khi công việc kinh doanh của bạn phát triển lớn mạnh, việc mở thêm các chi nhánh để mở rộng thị trường và đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng là một điểu tất yếu. Khi đó, nhu cầu luân chuyển hàng hóa giữa các chi nhánh sẽ phát sinh vì nhiều nguyên do khác nhau:

  • Có thể một mặt hàng ở cửa hàng trung tâm không bán được và bạn muốn đẩy chúng sang chi nhánh mới mở, nơi thị hiếu cũng như nhu cầu của khách hàng có sự khác biệt có thể sẽ giúp cho việc tiêu thụ mặt hàng đó tốt hơn.
  • Trường hợp ngược lại, khi một mặt hàng bán chạy ở một chi nhánh và bạn muốn tăng thêm số lượng hàng trong kho của mặt hàng đó để phục vụ nhu cầu khách hàng, bạn có thể chuyển hàng từ chi nhánh khác sang để tăng lượng tồn kho của chi nhánh hiện tại.Sau khi đã quyết định số lượng hàng muốn chuyển, đồng thời thêm một số thông tin như ngày tháng chuyển, người lập phiếu chuyển và ghi chú nếu cần thiết, bạn đã có thể hoàn tất việc điều chuyển kho. Việc nhận hàng cũng diễn ra tương tự với việc chi nhánh nhận điền số lượng nhận vào cùng với các thông tin về ngày nhận, người lập phiếu nhận, ghi chú nếu có xảy ra thiếu sót hoặc hàng hóa bị hư hại.