Với các cửa hàng bán lẻ, việc nhập hàng hóa là một giao dịch xuất phát từ bên mua là chủ cửa hàng (hoặc nhân viên có thẩm quyền thực hiện giao dịch) và bên bán là nhà cung cấp, nhằm tăng số lượng tồn kho của một loại hàng hóa nào đó trong kho của cửa hàng. Việc nhập hàng cũng giống như thực hiện một đơn đặt hàng, bao gồm các quá trình từ việc chọn mặt hàng cần nhập, số lượng, thương thảo mức giá nhập cho đến đặt cọc tiền, chuyển và nhận hàng.Thông thường trong các phần mềm quản lý bán hàng, mức giá nhập hàng sẽ được mặc định là mức giá nhập gần nhất nếu người mua không thiết lập giá nhập mới, và mức giá đó sẽ được sử dụng làm giá vốn của hàng hóa đó. Sau khi nhập hàng, phiếu nhập hàng sẽ được lưu lại trong mục giao dịch và có thể được người dùng kiểm tra lại bất cứ lúc nào.