Với những ngành kinh doanh có sự khác biệt trong đơn vị nhập và đơn vị bán như vật liệu xây dựng, nhà thuốc, nông sản thực phẩm, sự cần thiết của việc quản lý đơn vị tính là điều cực kì quan trọng. Ví dụ, nhà thuốc của bạn nhập về sản phẩm số lượng lớn theo thùng nhưng lại bán ra với đơn vị nhỏ hơn như: viên/ vỉ/ hộp hay miếng/ gói/ hộp... Điều này cản trở hoạt động bán hàng, đòi hỏi nhân viên phải tính toán quy đổi để ra giá trị của đơn hàng. Nhưng mọi chuyển sẽ trở nên đơn giản hơn nếu sản phẩm của bạn được quản lý theo các đơn vị tính. Vậy đơn vị tính là gì?

Đơn vị tính của một mặt hàng được hiểu là đơn vị mà người mua sẽ mua mặt hàng đó theo, ví dụ như một thùng mì gói, một lon sữa… Tuy nhiên, đôi khi khách hàng không muốn mua một đơn vị sản phẩm lớn như vậy mà muốn mua với số lượng nhỏ hơn, hay nói cách khác, là mua theo đơn vị cơ bản.Đơn vị cơ bản là đơn vị nhỏ nhất của một loại sản phẩm mà bạn có thể có. Từ đơn vị cơ bản, bạn có thế dùng nó để quy đổi ra đơn vị tính có giá trị lớn hơn để sử dụng cho các loại sản phẩm khác nhau. Điều này rất hữu ích khi áp dụng cho các mặt hàng được bán theo nhiều đơn vị. Đơn cử như mặt hàng sữa tươi, bạn không nhất thiết lúc nào cũng phải bán theo đơn vị thùng, mà đôi khi khách hàng cũng không có nhu cầu mua nhiều đến thế. Đó là khi bạn có thể bán hàng theo đơn vị cơ bản là hộp sữa.

Đa số các phần mềm bán hàng đều có hỗ trợ quản lý sản phẩm nhiều đơn vị tính. Với nhu cầu nhập hàng theo thùng nhưng bán lẻ từng hộp, bạn chỉ cần tạo sản phẩm với đơn vị nhỏ nhất (hộp) sau đó tạo sản phẩm quy đổi: 1 thùng = 24 hộp. Mỗi đơn vị quy đổi, bạn sẽ tạo thành 1 mã SKU để quản lý số lượng hàng và các mức giá bán cho đơn vị quy đổi đó. Hệ thống sẽ quản lý được rất rõ ràng thông tin, việc bán và nhập hàng từ đó cũng rất đơn giản. Các báo cáo kho sẽ được ghi nhận theo sản phẩm gốc.