Nhóm sản phẩm được dùng để xếp những sản phẩm cùng loại nhằm phục vụ mục đích tìm kiếm các sản phẩm trong danh mục một cách ngắn gọn và tập trung theo các nhóm riêng biệt. Thay vì phải nhìn một danh sách dài những loại sản phẩm mà bạn có trong tay, bạn có thể lọc ra nhóm hàng mà mình muốn xem chỉ với một cú click chuột đơn giản.Khi nhiều nhóm sản phẩm có đặc điểm chung và có thể được cùng xếp vào tạo thành một nhóm sản phẩm lớn hơn, khi đó ta sẽ có nhóm cha. Nếu bạn có các nhóm sản phẩm bút, vở, sổ tay và bạn muốn xếp chúng vào cùng một nhóm văn phòng phẩm, bạn chỉ việc thêm nhóm sản phẩm mới là văn phòng phẩm và cập nhật nó làm nhóm cha cho các loại sản phẩm đã nêu trên.