Với mỗi hệ thống quản lý bán hàng đang hoạt động, ngoài chủ tài khoản, bạn sẽ có các nhân viên hỗ trợ hoạt động bán hàng của mình. Để các nhân viên có thể quản trị được từng nội dung, tính năng trên hệ thống bạn sẽ cần tạo tài khoản riêng cho từng nhân viên đăng nhập vào hệ thống và sử dụng.

Bạn có thể phân quyền các tính năng tương ứng với vị trí mà nhân viên đang phụ trách, khi phân quyền như vậy, nhân viên chỉ truy cập được những phần mà mình được phân quyền, việc này cũng sẽ hạn chế những ảnh hưởng đối những tính năng, thông tin mà nhân viên không cần phải tiếp cận.Việc tạo tài khoản riêng cho từng nhân viên cũng giúp bạn theo dõi được các thao tác và hoạt động của từng tài khoản, giúp kiểm soát các thao tác và lịch sử hoạt động của nhân viên.

Chỉ có chủ tài khoản mới có thể tạo và xóa tài khoản của nhân viên, nếu bạn phân quyền cho 1 tài khoản nhân viên có đầy đủ quyền trên hệ thống thì tài khoản này khi truy cập có thể chỉnh sửa 1 tài khoản nhân viên khác, tuy nhiên sẽ không có quyền chỉnh sửa tài khoản của chủ cửa hàng hay truy cập những thông tin mà chỉ chủ tài khoản mới có thể truy cập.

Xem thêm về tài khoản nhân viên tại đây