Khu vực (Area) là một khái niệm, một cách để Haravan nhóm các địa chỉ có sự tương đồng nhất định (về vị trí địa lý, về đặc tính,..) theo mục đích của bạn.


Bạn có thể thêm thông tin khu vực khi tạo mới địa chỉ hay chỉnh sửa địa chỉ.


Nội dung trong bài viết:

 • Danh sách khu vực    
 • Tạo khu vực mới    
 • Chỉnh sửa khu vực
 • Xóa khu vực    

Danh sách khu vực


Danh sách khu vực là nơi hiển thị tất cả khu vực được tạo trong trong dữ liệu Haravan. 


Để xem được danh sách khu vực, bạn vào Cấu hình > Khu vực


Khi chưa có bất kỳ khu vực nào, trang Haravan hiển thị giao diện:Một khu vực khi được ghi nhận trên trang Haravan sẽ bao gồm hai trường thông tin:

 • Mã khu vực
 • Tên khu vựcDanh sách các khu vực được đồng bộ tự động về trường thông tin khu vực khi bạn tạo mới hay chỉnh sửa địa chỉ.Tạo khu vực mới   


Để trang Haravan có dữ liệu về khu vực, bạn cần thực hiện thao tác tạo khu vực.


Việc tạo khu vực mới được thực hiện như sau:

 1. Trên trang Danh sách khu vực, nhấn chọn "Tạo khu vực mới".
 2. Trong trang Tạo mới khu vực, bạn điền các thông tin cho khu vực:

  • Mã khu vực
  • Tên khu vực
 3. Nhấn Lưu.

Chỉnh sửa khu vực


Khi thông tin khu vực không còn đúng với hoạt động kinh doanh, bạn có thể thực hiện chỉnh sửa cho khu vực.


Để chỉnh sửa khu vực, bạn thực hiện:

 1. Trên trang Danh sách khu vực, nhấp vào mã khu vực cần chỉnh sửa.
 2. Trong trang thông tin chi tiết của khu vực, bạn chỉnh sửa Tên khu vực.
 3. Nhấn Lưu.


 

Ghi chú

Bạn KHÔNG THỂ chỉnh sửa Mã khu vực.


Xóa khu vực


Khi cần xóa một khu vực trong Haravan, hệ thống hỗ trợ bạn thực hiện bằng hai cách:

 1. Xóa ngoài trang Danh sách khu vực
 2. Xóa trong trang chi tiết khu vực


Xóa ngoài trang Danh sách khu vực


Khi cần xóa khu vực, bạn có thể thực hiện ngay ngoài trang Danh sách khu vực. Việc này giúp bạn thực hiện nhanh chóng, cũng như thao tác cho nhiều khu vực khác nhau.


Để xóa khu vực ngoài trang danh sách, bạn nhấn vào biểu tượng thùng rác của khu vực muốn xóa, và xác nhận lại trong cửa sổ cảnh báo bằng cách nhấn chọn Tiếp tục.Xóa trong trang chi tiết khu vực


Việc xóa trong trang chi tiết giúp bạn thực hiện được thao tác xóa sau khi kiểm tra thông tin khu vực, nhằm hạn chế nhầm lẫn. 


Khi cần xóa khu vực, bạn kéo đến dưới cùng của trang và nhấn chọn Xóa khu vực. Sau đó, xác nhận lại trong cửa sổ cảnh báo bằng cách nhấn chọn Tiếp tụcGhi chú

 • Bạn có thể chọn Không trong cửa sổ cảnh báo để hủy thao tác xóa.
 • Hành động xóa không thể hoàn tác hay phục nguyên dữ liệu. Do đó, bạn cân nhắc trước khi thực hiện.