Những thông tin mà bạn cung cấp cho sản phẩm sẽ ảnh hưởng đến cách sản phẩm thể hiện đến cho khách hàng, giúp bạn dễ dàng quản lý cũng như giúp khách hàng nhanh chóng tìm thấy sản phẩm và đưa ra quyết định mua hàng một cách chính xác. Tất nhiên tuỳ thuộc vào cách quản lý và kinh doanh của từng doanh nghiệp, bạn không cần phải điền đầy đủ tất cả thông tin chi tiết cho sản phẩm.

Nội dung


Đối với các thông tin về Giá, Tồn kho của các biến thể sẽ được thể hiện ở trang sản phẩm.Tên và mô tả sản phẩm


 • Tên sản phẩm - Tên gọi của sản phẩm mà bạn muốn thể hiện đến cho khách hàng.
 • Mô tả sản phẩm - Thông tin giới thiệu hoặc mô tả dành cho sản phẩm. Hãy mô tả sản phẩm của bạn một cách chi tiết, với những thông tin hữu ích, những lợi ích mà sản phẩm sẽ mang đến cho khách hàng. Nếu bạn là một nhà bán lẻ, đừng sử dụng những đoạn mô tả có sẵn từ nhà sản xuất, bởi vì chắc chắn rằng bạn sẽ muốn sản phẩm của bạn là độc nhất trên các công cụ tìm kiếm.


Hình ảnh


Là những hình ảnh giúp cho khách hàng của bạn hình dung được ngoại hình của sản phẩm (Khi bạn kết nối HaraRetail với các kênh bán hàng online). Để biết thêm nhiều thông tin và cách thêm hình ảnh cho sản phẩm, bạn có thể xem tại Hình ảnh sản phẩm


Giá

 • Giá bán - Là số tiền khách hàng cần thanh toán để mua sản phẩm của bạn. Bạn có thể điều chỉnh loại tiền tệ ở trang Thiết lập tổng quan.
 • Giá so sánh - Là giá của sản phẩm khi chưa được giảm giá, khi bạn nhập giá so sánh phần giá của sản phẩm sẽ được thể hiện trên các kênh bán hàng online như sau (Đối với các kênh bạn đã kết nối với HaraRetail).
 • Giá vốn đầu kì - Đối với các sản phẩm có quản lý tồn kho, tuỳ vào từng doanh nghiệp đây có thể là chi phí để sản xuất ra một sản phẩm hoặc là giá tiền trung bình bạn phải bỏ ra để nhập về một sản phẩm. Việc quản lý tồn kho và giá vốn của sản phẩm sẽ giúp bạn biết được chính xác và nhanh chóng lợi nhuận thu về của doanh nghiệp bạn.Các thông số về kho

 • Mã sản phẩm (SKU) - Là mã số giúp bạn nhận biết được sản phẩm trong doanh nghịệp. Để giúp cho việc theo dõi, quản lý và thiết lập các báo cáo một cách hiệu quả, các SKU nên là quy nhất và không trùng lặp.
 • Mã vạch (Barcode) - Là phương pháp lưu trữ và truyền tải thông tin bằng một lọai ký hiệu gọi là ký mã vạch (Barcode symbology). Ký mã vạch hay gọi tắt cũng là mã vạch, là 1 ký hiệu tổ hợp các khoảng trắng và vạch thẳng để biểu diễn các mẫu tự, ký hiệu và các con số. Sự thay đổi trong độ rộng của vạch và khoảng trắng biểu diễn thông tin số hay chữ số dưới dạng mà máy có thể đọc được. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin và cách tạo Barcode tại Đây.
 • Tồn kho đầu kì - Là số lượng sản phẩm bạn nhập về hoặc sản xuất ban đầu để kinh doanh.


Giao hàng / Khối lượng


Đối với các sản phẩm vật lý, có áp dụng hình thức giao hàng, đây là thông tin cần có để giúp cho nhà vận chuyển có thể tính chính xác giá vận chuyển cho đơn hàng của bạn.


Phiên bản (Biến thể)


Đối với các sản phẩm có nhiều biến thể, đây là phần để bạn thêm các thuộc tính cho từng biến thể. Bạn có thể thêm nhiều loại thuộc tính khác nhau như Kích thước, Màu sắc, Vật liệu, Kiểu dáng...Sau khi thêm thuộc tính cho sản phẩm, bạn có thể điều chỉnh các thông tin chi tiết khi nhấn vào biến thể sản phẩmThông tin hiển thị trên công cụ tìm kiếm (SEO)


Bạn có thể chỉnh sửa cách mà sản phẩm của bạn hiển thị khi xuất hiện trên các công tìm kiếm, điển hình là Google. Bấm vào phần Chỉnh sửa SEO để tuỳ chỉnh  cách sản phẩm của bạn hiển thị trên công cụ tìm kiếm.


Bạn có thể tuỳ chỉnh Tiêu đề trang, Mô tả trangĐường dẫn trang


Kênh bán hàng


Danh sách các kênh bán hàng của bạn đã được kết nối với Haravan. Để thay đổi việc hiển thị sản phẩm lên các kênh bán hàng nhất định. Bạn chỉ cần bấm vào ô chọn.Để kết nối thêm nhiều kênh bán hàng với Haravan, bạn có thể xem tại đây


Quản lý sản phẩm


 • Loại sản phẩm - Hay còn được gọi là chủng loại sản phẩm là một nhóm những sản phẩm có liên hệ mật  thiết với nhau, hoặc có chức năng tương tự, được bán cho cùng  một nhóm khách hàng, được đưa vào thị trường theo cùng những kênh phân phối  như nhau, hay được xếp chung một mức giá bán nào đó…là các sản phẩm tương tự về các đặc tính vật lý giành cho các chức năng tương tự nhau.
 • Nhóm sản phẩm - Là nhóm những sản phẩm có thể đi cùng nhau tuỳ theo cách định nghĩa của doanh nghiệp bạn. 
 • Nhà cung cấp - Là đơn vị cung cấp sản phẩm để kinh doanh cho doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn là đơn vị vừa sản xuất vừa bán hàng, bạn có thể bỏ qua phần này. Bạn có thể thêm nhà cung cấp tại đây.  
 • Nhãn sản phẩm - Là tập hợp các từ khoá liên quan đến sản phẩm. Nhãn sản phẩm có thể giúp khách hàng nhanh chóng tìm thấy sản phẩm trên các công cụ tìm kiếm. Bạn cũng có thể tạo nhóm sản phẩm dựa trên Nhãn sản phẩm.