Kết nối hệ thống của Haravan và Adayroi.com, giúp đồng bộ số liệu tồn kho, giá bán sản phẩm giữa website tại Haravan và cửa hàng trên Adayroi.com

 • Kết nối hệ thống Haravan với Adayroi
 • Đồng bộ từ Haravan sang Adayroi

Mục lục:

Để có thể thực hiện bán hàng thông qua Adayroi, điều đầu tiên bạn cần thực hiện là kết nối Adayroi trong hệ thống Haravan.


Bước 1:

Từ Trang quản trị Haravan bấm vào biểu tượng dấu ở phần kênh bán hàng.


Bước 2:

Ở phần kênh bán hàng Adayroi, bấm vào nút Thêm.


Bước 3:

Ở menu kênh bán hàng sẽ hiện thêm kênh Adayroi, chọn vào kênh bán hàng Adayroi và bấn Kết nối kênh bán hàng.Bước 4:

Nhà bán hàng cần nhập API Key, Signature và Mã Kho để hoàn tất kết nối.Để lấy API key này, Nhà bán hàng gửi mail tới merchant@adayroi.com. Bên Adayroi sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm sản xuất hình ảnh nội dung sản phẩm... cho đến bước sinh mã kết nối để Nhà bán hàng nhập lên app Haravan.

Lưu ý: Để trở thành merchant của Adayroi, Nhà bán hàng vui lòng liên hệ email merchant@adayroi.com. Nội dung khách hàng đặt thêm tag #Haravan vào tiêu đề email hoặc kèm trong tên công ty (vd ULA #Haravan)


1. Đồng bộ sản phẩm giữa Haravan và Adayroi

Sau khi thực hiện kết nối Adayroi, Nhà bán hàng cần thực hiện đồng bộ sản phẩm giữa Haravan và Adayroi.


ĐIỀU KIỆN để việc đồng bộ này thực hiện được, Nhà bán hàng cần đảm bảo sản phẩm đã có ở cả hai hệ thống Haravan và Adayroi, đồng thời sản phẩm phải có SKU và Barcode Adayroi khớp với SKU và Barcode Haravan.


Lưu ý:

 • Hệ thống Haravan KHÔNG HỖ TRỢ ĐẨY TRỰC TIẾP SẢN PHẨM TỪ HARAVAN LÊN ADAYROI.
 • Hệ thống Haravan KHÔNG HỖ TRỢ đồng bộ đơn hàng từ Adayroi về Haravan.
 • Nếu sản phẩm có nhiều phiên bản khác nhau thì barcode của các phiên bản không được trùng nhau. Nếu không, quá trình đồng bộ này không thực hiện được.


Thực hiện đồng bộ 

Nhà bán hàng thực hiện đồng bộ theo các bước sau:

 1. Từ Trang quản trị Haravan > Sản phẩm.
 2. Nhà bán hàng chọn các sản phẩm cần đồng bộ.
  Mẹo: Nhà bán hàng có thể sử dụng thanh tìm kiếm hay bộ lọc để tối ưu việc lựa chọn. Xem chi tiết hơn tại đây.
 3. Tại Chọn thao tác, Nhà bán hàng Chọn kênh bán hàng khác.

 4. Trong hộp thoại, Nhà bán hàng chọn Kênh bán hàng khác > Adayroi, chọn Đăng.2. Cấu hình cập nhật

Khi cập nhật sản phẩm, Nhà bán hàng có thể quản lý các trường thông tin đồng bộ thông qua việc cấu hình cập nhật.

Nhà bán hàng thao tác như sau:

 1. Vào Trang quản trị -> Kênh bán hàng -> Adayroi.
 2. Tại đây, trong mục Cập nhật, Nhà bán hàng chọn/bỏ chọn các trường thông tin


Cấu hình cập nhật

Đây là cơ sở để đồng bộ từ Haravan sang Adayroi. Nếu bỏ chọn thì thông số không được đồng bộ sang.

 • Giá
 • Số lượng

        3. Chọn Lưu để xác nhận.

Lưu ý:
 • Hệ thống khi liên kết với Adayroi, Haravan chỉ hỗ trợ đồng bộ sản phẩm, không đồng bộ đơn hàng.