Lazada hiện là một trong những sàn Thương mại điện tử phát triển và đứng đầu Việt Nam hiện nay. Khi bạn sử dụng hệ thống Haravan để quản lý bán hàng, bạn có thể kết nối với Lazada nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bạn

Hệ thống Haravan hỗ trợ Nhà bán hàng đồng bộ sản phẩm, cũng như đồng bộ về tồn kho, đơn hàng giữa hệ thống Haravan và gian hàng trên Lazada.

 • Kết nối kênh bán hàng Lazada
 • Đồng bộ sản phẩm giữa Haravan và Lazada
 • Đồng bộ từ Lazada sang Haravan
 • Thiết lập Cấu hình đồng bộ
 • Xác nhận sẵn sàng giao hàng cho các đơn hàng từ Lazada (Cập nhật 08/11/19)
 • Ngắt kết nối Lazada

Lưu lý: Để có thể kết nối với Lazada bạn cần phải thay đổi mật khẩu tài khoản Haravan để đắp ứng được yêu cầu về chính sách bảo mật do Lazada quy định. Bạn có thể đọc thêm về cách thay đổi mật khẩu theo chính sách của Lazada tại Đây.


Mục lục:

Để có thể thực hiện bán hàng thông qua Lazada, điều đầu tiên Nhà bán hàng cần thực hiện là kết nối Lazada trong hệ thống Haravan.


Bước 1:

Từ Trang quản trị Haravan bấm vào biểu tượng dấu ở phần kênh bán hàng.

Bước 2:

Ở phần kênh bán hàng Lazada, bấm vào nút Thêm.

Bước 3:

Ở menu Kênh bán hàng bạn hãy cuộn lên để xuất hiện kênh bán hàng Lazada, sau đó bấm vào kênh Lazada và chọn Kết nối kênh bán hàng.Bước 4:

Hệ thống điều hướng đến trang kết nối của Lazada Open Platform. Tại đây, Nhà bán hàng điền các thông tin kết nối, bao gồm:


 • Country: Nhà bán hàng chọn đúng quốc gia là Vietnam.
 • Account: Địa chỉ email của tài khoản đã đăng ký Lazada.
 • Password: Mật khẩu đăng nhập của tài khoản đã đăng ký Lazada.
 1. Sau đó, nhấn Sign in And Authorize.

Tới đây, hệ thống Haravan tự động kết nối với kênh bán hàng Lazada. Khi đó, Nhà bán hàng có thể thực hiện quản lý Lazada thông qua menu Lazada và hai menu con: Cấu hìnhSản phẩm.Lưu ý: Để kết nối được Haravan với Lazada, Nhà bán hàng cần hội đủ các điều kiện:

 1. Nhà bán hàng đã có tài khoản Lazada và được Lazada kích hoạt gian hàng trên Lazada Seller Center.
 2. Tài khoản Lazada Seller Center của Nhà bán hàng còn thời hạn Lazada Open Platform (liên hệ Lazada để biết thêm chi tiết).

1. Đồng bộ sản phẩm giữa Haravan và Lazada

Sau khi thực hiện kết nối Lazada, Nhà bán hàng cần thực hiện đồng bộ sản phẩm giữa Haravan và Lazada.


Việc đồng bộ này giúp Nhà bán hàng đồng bộ tồn kho và đơn hàng khi có đơn hàng phát sinh tại Lazada, và dữ liệu được ghi nhận và tập trung đầy đủ tại Haravan. 


ĐIỀU KIỆN để việc đồng bộ này thực hiện được, Nhà bán hàng cần đảm bảo sản phẩm đã có ở cả hai hệ thống Haravan và Lazada, đồng thời sản phẩm phải có SKU Lazada khớp với Barcode Haravan.


Lưu ý:

 • Hệ thống Haravan KHÔNG HỖ TRỢ ĐẨY TRỰC TIẾP SẢN PHẨM TỪ HARAVAN LÊN LAZADA.
 • Nếu sản phẩm có nhiều phiên bản khác nhau thì barcode của các phiên bản không được trùng nhau. Nếu không, quá trình đồng bộ này không thực hiện được.


Thực hiện đồng bộ 

Nhà bán hàng thực hiện đồng bộ theo các bước sau:

 1. Từ Trang quản trị Haravan > Sản phẩm.
 2. Nhà bán hàng chọn các sản phẩm cần đồng bộ.
  Mẹo: Nhà bán hàng có thể sử dụng thanh tìm kiếm hay bộ lọc để tối ưu việc lựa chọn. Xem chi tiết hơn tại đây.
 3. Ở phần kênh bán hàng, Nhà bán hàng chọn Kênh bán hàng > Lazada.vn, chọn Cập nhật.

2. Kiểm tra đồng bộ 

Do Haravan kết nối với Lazada thông qua API, việc thực hiện đồng bộ sản phẩm có thể phát sinh lỗi đồng bộ. 


Để kiểm tra được việc đồng bộ sản phẩm có thành công, phát sinh lỗi gì, Nhà bán hàng:

 1.  Từ Trang quản trị Haravan > Lazada.

        

        2. Tại đây, Nhà bán hàng có thể kiểm tra được số lượng sản phẩm đồng bộ trong phần Sản phẩm.        3. Để xem chi tiết lỗi đồng bộ, Nhà bán hàng xem danh sách được liệt kê trong phần Lỗi.

Một số lỗi phổ biến khi đồng bộ sản phẩm 

THÔNG BÁO LỖIHÌNH ẢNH MINH HỌANGUYÊN DO

PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ 

<tên biến thể>/default tittle không có barcode

Sản phẩm thiếu barcode tại Haravan. 

Bổ sung barcode cho sản phẩm đó.

Lazada Error <SKU> SELLER_SKU_NOT_FOUND

Sản phẩm chưa có trên hệ thống Lazada.Bổ sung sản phẩm trên hệ thống Lazada.

The price is out of range, should between (0.50, 1.00)

Giá nằm ngoài phạm vi cho phép.Kiểm tra điều khoản dịch vụ của Lazada.3. Đồng bộ đơn hàng 

Sau khi kết nối Lazada thành công, mỗi khi có đơn hàng phát sinh tại Lazada sẽ được tự động đồng bộ về Haravan với kênh bán hàng là "Lazada".Trạng thái đơn hàng được đồng bộ từ Lazada sang Haravan với sự tương ứng sau:

Lazada

Haravan

Pending

Chưa giao hàng

Ready to ship

Chờ giao hàng

In transit

Đang giao hàng

Delivered

Đã giao hàng

Delivered failed

Hủy giao hàng

Returned

Chuyển hoàn

Đồng bộ thông tin khách hàng 

Hiện tại Haravan đang lưu thông tin khách hàng về từ đơn hàng trên Lazada với các thông tin như sau:

 • Họ tên khách hàng
 • Số điện thoại liên hệ
 • Địa chỉ giao hàng

Khi kết nối bán hàng với Lazada, hệ thống giữa Haravan và Lazada sẽ có sự luân chuyển về sản phẩm, đơn hàng và tồn kho theo các quy tắc đồng bộ của hai hệ thống.

Tùy vào nhu cầu thực tế mà Nhà bán hàng có thể thực hiện thiết lập cấu hình theo các tùy chỉnh được hỗ trợ.


Cấu hình cập nhật

Đây là cơ sở để đồng bộ từ Haravan sang Lazada. Nếu bỏ chọn thì thông số không được đồng bộ sang.

 • Giá
 • Số lượng

Xử lý đơn hàng

Nhà bán hàng có thể Xử lý đơn hàng tại Haravan hoặc Lazada:

Lưu ý:
Khi xử lý đơn hàng tại Haravan mà thao tác với nút Lazada (Sẵn sàng giao hàng, Hủy đơn hàng, In đơn hàng), thì các trạng thái này đồng bộ cho cả Lazada lẫn Haravan.


Phần Cấu hình trong Lazada còn hỗ trợ Nhà bán hàng cấu hình thêm kho đồng bộ sản phẩmđồng bộ đơn hàng.Kho đồng bộ

Kho đồng bộ bao gồm hai loại: 

 • Kho đồng bộ tồn kho 
 • Kho đồng bộ đơn hàng

Kho đồng bộ được hệ thống mặc định là "Kho tổng". Kho đồng bộ này ảnh hưởng đến đồng bộ đơn hàng và đồng bộ sản phẩm.

♣ Về đồng bộ đơn hàng: căn cứ theo kho chọn trong Kho đồng bộ đơn hàng.

Khi một đơn hàng được đồng bộ từ Lazada về Haravan, các sản phẩm trong đơn hàng sẽ được cấn trừ tồn kho theo Kho được cấu hình.

♣ Về đồng bộ sản phẩm: căn cứ theo kho chọn trong Kho đồng bộ tồn kho.

Trường hợp 1: Nếu không chọn kho căn cứ Lazada (mặc định kho tổng):

 • Nếu sản phẩm có quản lý tồn kho
  • Cho phép đặt hàng khi hết hàng
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho lớn hơn 0: lấy đúng số lượng tồn kho.
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho bé hơn hoặc bằng 0: lấy mặc định 1.000.000
  • Không cho phép đặt hàng khi hết hàng
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho lớn hơn hoặc bằng 0: lấy đúng số lượng tồn kho.
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho bé hơn 0: lấy số lượng là 0

Trường hợp 2: Có chọn kho căn cứ lazada:

 • Nếu sản phẩm có quản lý tồn kho
  • Cho phép đặt hàng khi hết hàng
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho lớn hơn 0: lấy đúng số lượng tồn kho.
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho bé hơn hoặc bằng 0.
  • Không cho phép đặt hàng khi hết hàng
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho lớn hơn hoặc bằng 0: lấy số lượng tồn kho = số Tồn - số Đặt theo từng kho hàng (căn cứ theo Location ID).

   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho bé hơn 0: lấy số lượng là 0

4. Xác nhận đơn hàng từ Lazada

Đối với các shop có kết nối với kênh bán hàng Lazada, đơn hàng phát sinh từ Lazada sẽ xuất hiện menu thao tác nhanh để xác nhận Sẵn sàng giao hàng hoặc Hủy đơn hàng.Lúc này, đơn hàng tại Haravan sẽ chuyển sang trại thái Chờ giao hàng, đơn hàng trên Lazada sẽ chuyển sang trạng thái Ready to ship.

5. Ngắt kết nối với Lazada

Để thực hiện ngắt kết nối với Lazada, Nhà bán hàng:

 1. Từ Trang quản trị Haravan > Lazada 
 2. Nhấn chọn Xóa.

        3. Trong cửa sổ cảnh báo, bạn xác nhận yêu cầu bằng cách nhấn chọn Xóa kênh.