Báo cáo tồn kho giúp người bán quản lý và kiểm soát số lượng hàng tồn hiệu quả để tiết kiệm thời gian, chi phí và đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. 


Dòng tiền trong báo cáo được ghi nhận từ lúc đơn hàng được xác nhận thanh toán. 


Đối tượng xem báo báo: Nhân viên quản lý kho, 


Lưu ý| Báo cáo tồn kho chỉ có khi người mua chọn 


Nội dung

1) Các khái niệm cần nắm 
KHÁI NIỆM
 

Ý NGHĨA

Tồn đầu kì


Số tồn ở thời điểm bắt đầu của khung thời gian thống kê

Giá trị đầu kì


Tổng giá trị hàng thời điểm đầu của khung thời gian thống kê

Khởi tạo


Số tồn khi tạo mới biến thể trong khung thời gian thống kê

N.Điều chuyển

Tổng số lượng hàng đã nhận từ điều chuyển trong khung thời gian thống kê

Điều chỉnh

Tổng số lượng hàng đã nhận từ điều chỉnh trong khung thời gian thống kê

Mua hàng

Tổng số lượng hàng đã nhận từ mua hàng trong khung thời gian thống kê

Trả hàng

Tổng số lượng hàng nhận lại từ trả hàng trong khung thời gian thống kê

X.Điều chuyển

Tổng số lượng hàng đã xuất đi từ điều chuyển trong khung thời gian thống kê

Xuất hàng

Tổng số lượng đã bán trong khung thời gian thống kê

Tồn cuối kì

Số tồn ở cuối khung thời gian thống kê

Giá trị cuối kì

Tổng giá trị hàng thời điểm cuối của khung thời gian thống kê

2) Giới thiệu các thuộc tính hiển thị và bộ lọc của báo cáo

Thiết lập thông tin hiển thị trên báo cáo 

Để thêm thuộc tính hiển thị, bạn chọn Thêm hiển thị, thực hiện lựa chọn các thuộc tính và chọn Áp dụng.

Các thuộc tính hiển thị bao gồm:

 • Sản phẩm

 • Địa điểm 

 • Thời gian

 • Thông tin 

Ví dụ Bạn muốn hiển thị thêm ngày trong báo cáo Điều chỉnh, bạn chọn Thêm hiển thị, Thêm thông tin ngày và chọn áp dụng, báo cáo sẽ hiển thị như bên dướiThuộc tính bộ lọc bao gồm

 • Sản phẩm
 • Địa điểm
 • Lý do (Báo cáo điều chỉnh)
 • Thông tin (Báo cáo mua hàng, điều chuyển)

Ví dụ Bạn muốn xem Tình trạng chưa xuất hàng trong báo cáo điều chuyển, bạn chọn thêm điều kiện lọc là Tình trạng là Chưa xuất hàng.


3) 5 mẫu báo cáo cơ bản

 • Tồn kho

Báo cáo số lượng tồn kho của sản phẩm. 

 • Điều chỉnh

Báo cáo số lượng điều chuyển sản phẩm. 

 • Điều chuyển

Báo cáo tất cả các dòng tiền phát sinh. Đây là báo cáo giúp chủ cửa hàng có cái nhìn tổng quan về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Mua hàng

Tương tự báo cáo theo doanh thu thuần