Hiện tại, loại tiền tệ thanh toán mặc định với HaraRetail là Việt Nam Đồng, để chuyển sang thanh toán bằng đồng Dollar bạn thực hiện các bước sau:


Bước 1: 

Đăng nhập vào Haravanchọn Cấu hình.Bước 2:

Ở phần Tiêu chuẩn & Định dạnh, bấm vào phần Tiền tệ.

 


Bước 3:

Chọn loại tiền tệ USD -> Bấm Lưu