Nếu bạn cần chuyển dịch một lượng lớn sản phẩm giữa HaraRetail với một hệ thống khác, khi đó bạn sẽ cần sử dụng file CSV (comma-separated values) hoặc XLS (Excel) để:

 • Nhập (import) sản phẩm vào Haravan.
 • Xuất (export) sản phẩm về máy.

Các nội dung trong file csv và xls có thể sẽ làm bạn cảm thấy lo lắng, khó hiểu. Tuy nhiên, nếu hiểu rõ các trường trong đó, bạn có thể sử dụng nó để tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho công việc (chẳng hạn như chỉnh sửa sản phẩm, và thông tin khách hàng loạt). Bạn có nhập và xuất dữ liệu bằng file.csv và file.xls cho Sản phẩm, Khách hàng và Đơn hàng (chỉ export).

Các mục liên quan


1. File .CSV, .XLS là gì?

CSV là gì?

CSV là viết tắt của Comma Separated Values (các giá trị được ngăn cách nhau bởi dấu phẩy) và được định dạng .csv. Có thể mở bằng phần mềm Excel. Haravan khuyến cáo bạn nên sử dụng Google Sheets để xem và chỉnh sửa các file .csv, sau đó download về máy và update lại lên hệ thống Haravan khi muốn import hay thay đổi thông tin nhiều sản phẩm.

XLS là gì?

XLS là phần mở rộng của các tập tin Excel. Nhập sản phẩm từ file excel rất hữu dụng đặc biệt khi bạn chuyển từ những hệ thống bán hàng khác sang Haravan hoặc muốn chỉnh sửa đồng loạt thông tin của nhiều sản phẩm cùng lúc.


2. File .csv và .xls mẫu

Bạn có thể tải về file csv mẫu hoặc file excel mẫu bằng cáchBước 1: 

Đăng nhập vào Haravanchọn Sản phẩm -> Tất cả sản phẩm

Bước 2:

Bấm vào biểu tượng ≣ bên cạnh nút Tạo sản phẩm -> chọn Nhập dữ liệuBước 3:

Ở phần Tải dữ liệu mẫu, bạn có thể chọn tải về file csv mẫu hoặc xls mẫu.Lưu ý: File mẫu có chứa các giá trị để minh họa cho các sản phẩm/các biến thể sản phẩm, bạn nên xóa hết các ví dụ trong đó trước khi nhập sản phẩm của bạn vào.


3. Các trường sản phẩm trong file .csv và .xls

Nếu mở các file bằng excel hoặc Google Sheets, dòng đầu tiên của file sản phẩm mẫu chứa các trường được mô tả cụ thể dưới đây:


Trường thông tin

Diễn giải

Lưu ý

Ví dụ

Url 

(bắt buộc)

Đường dẫn /liên kết sản phẩm

 • Có thể chứa ký tự, chữ số, dấu gạch ngang.
 • Không được chứa khoảng trắng.

 

Tên

(bắt buộc)

Tên của sản phẩm

 

- Xịt Khoáng Dưỡng Ẩm Dollania 150ml;

- Vòng Pilates Topvalu;

Mô tả

Nội dung mô tả chi tiết sản phẩm

Có thể sử dụng các thẻ HTML để định dạng văn bản.

Bình Nước Nút Bấm Skater Rapunzel 16  đựng nước giúp bảo quản nhiệt độ thức uống, để bạn có thể đem theo đồ uống ưa thích của mình mọi nơi mà vẫn luôn giữ nguyên hương vị.

Trích dẫn

Trích dẫn của sản phẩm

Nội dung của trích dẫn chỉ bao gồm các đoạn text, ngắt đoạn, không chứa được các định dạng (thẻ HTML) cho nội dung.

 

Hãng

Hãng sản xuất sản phẩm

Tương ứng với mục Nhà sản xuất khi tạo sản phẩm.


Nhà sản xuất có thể là Tên công ty hoặc Tên thương hiệu.

- SKATER;

- Cty CP Sữa Việt Nam;

Loại sản phẩm

Loại sản phẩm

Chủng loại sản phẩm.

- Áo sơ mi,

- Kính chịu lực,

Tag

Các nhãn gán cho sản phẩm

Được ngăn cách bởi dấu phẩy.

- Banchay;

- ThongDung;

...

Hiển thị

Cho biết sản phẩm đó có hiển thị trên website hay không.

Trường thông tin này chỉ nhận 2 giá trị:
- Yes: Hiển thị trên website
- No: Không hiển thị


 

Thuộc tính 1 

(bắt buộc)

Thuộc tính thứ 1 của sản phẩm. Thể hiện các tùy chọn về một thuộc tính của sản phẩm.  

 

Kích thước, Màu sắc,…

Giá trị thuộc tính 1 

(bắt buộc)

Các giá trị cho thuộc tính đó

 

- Màu sắc: Xanh, Đỏ, Đen,…

- Kích thước: Lớn, Nhỏ, Trung bình,…

Thuộc tính 2

Thuộc tính thứ 2 của sản phẩm

Tương tự Thuôc tính 1.

 

Không bắt buộc.

 

Giá trị thuộc tính 2

Các giá trị cho thuộc tính đó

Tương tự Giá trị thuôc tính 1.

 

Không bắt buộc.

 

Thuộc tính 3

Thuộc tính thứ 3 của sản phẩm

Tương tự Thuôc tính 1.

 

Không bắt buộc.

 

Giá trị thuộc tính 3

Các giá trị cho thuộc tính đó

Tương tự Giá trị thuôc tính 1.

 

Không bắt buộc.

 

Mã phiên bản sản phẩm

SKU của sản phẩm. Nếu sản phẩm có nhiều phiên bản thì tương ứng với mỗi hàng sẽ là mã của từng biến thể.

 

SP01-red; TX07.01; …

Khối lượng

Khối lượng của sản phẩm/biến thể.

Đơn vị: gram

 Nếu Nhà bán hàng có cấu hình phí vận chuyển theo khối lượng thì trường thông tin này là bắt buộc.

 

Quản lý tồn kho

 - Haravan: Có quản lý tồn kho
- Để trống: Không quản lý tồn kho


 

Số lượng tồn kho

Giá trị tồn kho của sản phẩm/biến thể

 

 

Đặt hàng khi hết hàng

 Trường thông tin này chỉ nhận 2 giá trị:

- deny: Không cho phép đặt hàng khi hết hàng.

- continue: cho phép đặt hàng khi hết hàng.

 

 

Variant Fulfillment Service

 

 

 

Giá 

(bắt buộc)

Giá bán của sản phẩm

Đây là giá cơ sở để tính giá khuyến mãi.

 

Giá so sánh

Giá gạch làm nền cho giá bán.

Không bắt buộc.

 

Có giao hàng không?

Trường thông tin này chỉ nhận 2 giá trị:
- Yes: Có giao hàng
- No: Không giao hàng

 

 

Variant Taxable

 

 

 

Barcode

Mã vạch của sản phẩm/biến thể

 

 

Link hình

 • Liên kết URL của hình ảnh.
 • Hệ thống Haravan sẽ tải các hình ảnh đó lên trong quá trình nhập (import) sản phẩm.
 • Có thể có nhiều hình.
 • Các hình được ngăn cách bởi dấu phẩy.
 • Không thêm các hậu tố sau các đuôi url này.

 

Mô tả hình

Thẻ Alt của sản phẩm

 • Nội dung mô tả hình.
 • Nhập alt cho hình giúp SEO hình ảnh được tốt hơn. 

 

Gift Card

Hiện tại Haravan chưa hỗ trợ Gift Card.

 

Cột này chỉ ghi nhận một giá trị “No”.

 

 

SEO Title

Tiêu đề SEO của từng sản phẩm

 

 

SEO Description

Mô tả SEO của từng sản phẩm

 

 

Google Shopping / Google Product Category

Hiện tại Haravan chưa hỗ trợ kết nối với Google Shopping

 

 

Google Shopping / Gender

 Hiện tại Haravan chưa hỗ trợ kết nối với Google Shopping

 

 

Google Shopping /
Age Group

Hiện tại Haravan chưa hỗ trợ kết nối với Google Shopping

 

 

 

Google Shopping / MPN

 Hiện tại Haravan chưa hỗ trợ kết nối với Google Shopping

 

 

Google Shopping / AdWords Grouping

Hiện tại Haravan chưa hỗ trợ kết nối với Google Shopping

 

 

Google Shopping / AdWords Labels

Hiện tại Haravan chưa hỗ trợ kết nối với Google Shopping

 

 

Google Shopping / Condition

Hiện tại Haravan chưa hỗ trợ kết nối với Google Shopping

 

 

Google Shopping / Custom Product

Hiện tại Haravan chưa hỗ trợ kết nối với Google Shopping

 

 

Danh mục

 Tên nhóm sản phẩm của sản phẩm.

 Nếu Trang quản trị chưa có nhóm sản phẩm này, hệ thống sẽ tự động tạo mới nhóm sản phẩm.

Nhóm sản phẩm được tạo mới sẽ thuộc loại "thủ công".

 

Danh mục EN

 Đường dẫn nhóm sản phẩm

 Chỉ lấy nội dung sau "<tên miền haravan>.myharavan.com/collections/"

 

Ảnh biến thể

 Nhận url hình ảnh như trường hợp dành cho sản phẩm.

Nếu sản phẩm có nhiều biến thể, đây sẽ là ảnh đại diện và mô tả cho biến thể đó.

 

Ngày tạo

 Ngày tạo sản phẩm

 

 

Ngày cập nhật

Ngày cập nhật sản phẩm gần nhất.

 

 

Hiển thị kênh bán hàng Lazada

Trường thông tin này chỉ nhận 2 giá trị:

- Yes: đồng bộ sản phẩm sang Lazada

- No: Không đồng bộ


 

Hiển thị kênh bán hàng Zalo

Hiện tại Haravan chưa hỗ trợ kết nối với Zalo 

Hiển thị kênh bán hàng Zalora

Hiện tại Haravan chưa hỗ trợ kết nối với Zalora 

Hiển thị kênh bán hàng Sendo

Hiện tại Haravan chưa hỗ trợ kết nối với Sendo 

Hiển thị kênh bán hàng Adayroi

Trường thông tin này chỉ nhận 2 giá trị:

- Yes: đồng bộ sản phẩm sang Adayroi 

- No: Không đồng bộ


 

Hiển thị kênh bán hàng FacebookShop

Trường thông tin này chỉ nhận 2 giá trị:

- Yes: đồng bộ sản phẩm sang FacebookShop 

- No: Không đồng bộ


 

Hiển thị kênh bán hàng Tiki

Trường thông tin này chỉ nhận 2 giá trị:

- Yes: đồng bộ sản phẩm sang Tiki 

- No: Không đồng bộ


 

Hiển thị kênh bán hàng Google

Hiện tại Haravan chưa hỗ trợ kết nối với Google Shopping 

Không áp dụng khuyến mãi

Trường thông tin này chỉ nhận 2 giá trị:

- Yes: không áp dụng khuyến mãi

- No: Không chọn chế độ này


 


Lưu ý: Các trường thông tin chỉ nhận gía trị Yes/No chỉ có ý nghĩa khi xuất file dữ liệu, không có hiệu lực khi nhập file lên hệ thống.


4. Chuẩn bị hình ảnh

 • Các file csv và excel chỉ chứa văn bản. Vì vậy, bạn cần chắc rằng tất cả hình ảnh của sản phẩm bạn muốn đều phải đang được lưu trữ trên một hosting cụ thể. Những địa chỉ-url hình ảnh sẽ được sử dụng trong quá trình tải và nhập sản phẩm.
 • Nếu các hình ảnh chỉ nằm trong máy tính của bạn, hãy tìm cách upload chúng lên các dịch vụ lưu trữ hình ảnh, VD: Google photo
 • Nếu Nhà bán hàng chuyển từ nền tảng khác về Haravan, chỉ cần điền đường dẫn (url) của hình ảnh đó vào file import.
 • Lưu ý: Nếu sau khi xuất file và bạn xóa các sản phẩm hoặc hình ảnh trên Haravan, thì khi nhập lại bằng file đó, sẽ xảy ra lỗi.

5. Thêm nhiều hình ảnh cho một sản phẩm vào file .csv, .xls

Bạn có thể thêm nhiều hình ảnh vào file Excel bằng cách upload hình ảnh lên hệ thống Haravan. Truy cập Quản lý File và tiến hành upload hình ảnh lên, hệ thống sẽ tạo các địa chỉ url cho từng hình ảnh.


Sau khi nhấn vào nút Tải File, bạn có thể chọn khoảng vài trăm hình ảnh để tải lên cùng lúc. Việc chọn quá nhiều file( khoảng hơn 300 file ảnh) có thể khiến quá trình tải lên không thành công.


Để thêm nhiều hình ảnh cho mỗi sản phẩm vào file excel, bạn hãy làm như sau:


Bước 1: 

Mở file Excel mẫu hoặc file sản phẩm trên Haravan:


Bước 2

Chọn đến dòng sản phẩm mà bạn muốn thêm nhiều hình ảnh, trong ví dụ này chọn “Áo sơ mi nam”.Bước 3: 

Chèn số dòng tương ứng với số hình ảnh mà bạn muốn thêm cho mỗi sản phẩm. 

VD: Bạn muốn thêm 3 hình ảnh nữa cho sản phẩm “Áo sơ mi nam”.Bước 4:

Nhập URL của từng hình ảnh đó vào các dòng:Bước 6: 

Lưu File Excel lại và tiến hành nhập vào hệ thống Haravan.