Bạn có thể nhóm những sản phẩm cùng loại với nhau, việc này sẽ giúp cho khách hàng của bạn dễ dàng tìm thấy những sản phẩm cần mua một cách nhanh chóng. Các loại nhóm sản phẩm thường gặp:

 • Sản phẩm dành cho từng phân khúc khách hàng. Ví dụ: nhóm sản phẩm dành cho nam, nữ, trẻ em.
 • Sản phẩm khuyến mãi, giảm giá.
 • Nhóm sản phẩm đồng giá.
 • Các sản phẩm có thuộc tính( kích thước, màu sắc,...) giống nhau.
 • Các sản phẩm bán theo mùa.

Bạn có thể xem, tạo và sửa các nhóm sản phẩm tại trang Nhóm sản phẩm ở hệ thống quản lý cửa hàng Haravan của bạn.


Cách truy cập: 

Đăng nhập vào Haravanchọn Sản phẩm -> Nhóm sản phẩmNội dung


Các loại nhóm sản phẩm


Có 2 cách để tạo 1 nhóm sản phẩm trong Haravan: Tạo theo điều kiện  Tạo thủ công


 • Tạo nhóm sản phẩm theo điều kiện: Là cách tạo nhóm sản phẩm theo 1 hoặc một số điều kiện nhất định mà bạn muốn. Khi tạo 1 sản phẩm mới có những điều kiện phù hợp với nhóm sản phẩm nào đó, thì sản phẩm đó sẽ được tự động thêm vào nhóm. 


 • Nhóm sản phẩm theo điều kiện thường được nhiều doanh nghiệp sử dụng, bởi vì sau khi đã tạo nhóm, các sản phẩm mới sau này cũng sẽ được tự động thêm vào nếu đáp ứng đủ những điều kiện của nhóm sản phẩm, điều này rất có lợi đối với các doanh nghiệp có số lượng sản phẩm lớn và cập nhật thường xuyên.
 • Tuy nhiên, với nhóm sản phẩm theo điều kiện bạn sẽ không thể xoá một sản phẩm nhất định ra khỏi nhóm trừ khi bạn thay đổi điều kiện của nhóm sản phẩm hoặc Chỉnh sửa thông tin sản phẩm sao cho không còn trùng với điều kiện của nhóm sản phẩm.


 • Tạo nhóm sản phẩm thủ công: Bạn phải thêm sản phẩm vào nhóm 1 cách thủ công. Số lượng sản phẩm này không thay đổi trừ khi bạn thêm hoặc xóa bớt sản phẩm đi.
 • Nhóm sản phẩm thủ công sẽ cần nhiều thời gian để quản lý, tuy nhiên đây có thể là một sự lựa chọn phù hợp cho những nhóm sản phẩm nhỏ hoặc chuyên biệt mà bạn muốn tuỳ chỉnh theo yêu cầu cá nhân của bạn. 
 • VD: Nếu bạn có kế hoạch tổ chức một chương trình khuyến mãi ngắn (Flash sale) một lần duy nhất chỉ dành cho một số sản phẩm nhất định, khi đó bạn có thể tạo một nhóm sản phẩm thủ công và thêm các sản phẩm đấy vào, sau đó thiết lập chương trình khuyến mãi chỉ dành cho những sản phẩm trong nhóm đó.


Lưu ý: Sau khi đã tạo mới nhóm sản phẩm, bạn sẽ không thể thay đổi loại của nhóm sản phẩm đó.


Tạo nhóm sản phẩm tự động


Để tạo nhóm sản phẩm tự động:


Bước 1:

Đăng nhập vào Haravanchọn Sản phẩm -> Nhóm sản phẩm
Bước 2:

Bấm vào nút Tạo nhóm sản phẩm.Bước 3:

Nhập Tên nhóm sản phẩm -> Nhập Mô tả -> Chọn Sản phẩm tự động cập nhật dựa trên những điều kiện


Bước 4:

Chọn Cách thêm sản phẩm -> Chọn Loại thông tin sản phẩm -> Chọn Điều kiện thêm sản phẩm -> Nhập Giá trị dùng để chọn sản phẩm.


Bạn có thể thêm nhiều Loại thông tin sản phẩm để giúp cho việc chọn sản phẩm vào nhóm đúng với yêu cầu của bạn.Bước 5:

Bấm Lưu.
Tạo nhóm sản phẩm thủ công


Để tạo nhóm sản phẩm thủ công:


Bước 1:

Đăng nhập vào Haravanchọn Sản phẩm -> Nhóm sản phẩm
Bước 2:

Bấm vào nút Tạo nhóm sản phẩm.Bước 3:

Nhập Tên nhóm sản phẩm -> Nhập Mô tả -> Chọn Tự tạo sản phẩm -> Bấm Lưu Bước 4:

Ở phần Sản phẩm, bấm vào Chọn sản phẩmBạn có thể nhập tên hoặc chọn sản phẩm mà bạn muốn thêm vào nhóm sản phẩm.Bước 5:

Bấm Lưu.
Xóa sản phẩm khỏi nhóm sản phẩm thủ công


Để xoá sản phẩm ra khỏi nhóm thủ công:


Bước 1:

Đăng nhập vào Haravanchọn Sản phẩm -> Nhóm sản phẩm
Bước 2:

Chọn Nhóm sản phẩm bạn muốn thay đổi.Bước 3:

Ở phần Sản phẩm, bấm vào biểu tượng dấu bên cạnh sản phẩm mà bạn muốn xoá khỏi nhóm sản phẩm. Thao tác này sẽ không xoá sản phẩm ra khỏi cửa hàng của bạn.


Xoá nhóm sản phẩmGhi chú
 • Khi xóa nhóm sản phẩm, bạn sẽ không thể phục hồi lại được.


Để xoá nhóm sản phẩm:


Bước 1:

Đăng nhập vào Haravanchọn Sản phẩm -> Nhóm sản phẩm
Bước 2:

Chọn Nhóm sản phẩm bạn muốn xoá.Bước 3:

Bấm vào nút Xoá nhóm sản phẩm này.Sau đó chọn Xoá.