Với một sản phẩm bạn có thể thêm nhiều thuộc tính và từ sự kết hợp của các thuộc tính đó tạo ra nhiều phiên bản cho sản phẩm của bạn.

Nội dung

VD: Giả sử bạn bán một chiếc áo thun có 2 thuộc tính là Kích thướcMàu sắc. Ở phần kích thước bạn có 3 giá trị: Lớn (L), Vừa (M)Nhỏ (S). Ở phần màu sắc bạn có 2 giá trị: Đen  Đỏ. Hệ thống sẽ tự tạo ra các phiên bản như sau.Bạn có thể biết được sản phẩm có bao nhiêu phiên bản ở phần số lượng phiên bản của sản phẩm tại tại trang Danh sách sản phẩm.
Cách thêm phiên bản khi tạo sản phẩm


Bạn có thể tạo không giới hạn số lượng phiên bản cho từng sản phẩm. Tuy nhiên mỗi sản phẩm chỉ được chứa tối đa 3 thuộc tính. Mỗi loại thuộc tính có thể sử dụng cho các sản phẩm khác nhau. VD: Đối với sản phẩm Áo, bạn có thể chọn các thuộc tính Kích thước, Màu sắc, Kiểu dáng. Đối với sản phẩm Bàn học, bạn có thể chọn Vật liệu, Tính năng, Độ tuổi.


Các bước thực hiện


Bước 1:

Đăng nhập vào Haravanchọn Sản phẩm -> Tất cả sản phẩmBước 2:

Từ trang Sản phẩm, bấm vào nút thêm sản phẩm.Bước 3: 

Ở phần phiên bản, chọn vào ô Sản phẩm có nhiều phiên bảnBước 4:

Ở phần chọn loại thuộc tính, bạn có thể thêm hoặc chọn những loại thuộc tính đã có sẵnBước 5:

Ở phần Nhãn, bạn có thể tạo các thuộc tính mới cho sản phẩm bằng cách nhập tên gọi cho thuộc tính và bấm Enter hoặc Tab.


Bước 6:

Bấm Tiếp theo.


Bước 7:

Điều chỉnh SKU, Barcode, Giá bán cho từng phiên bản -> Hoàn tất.
Cách thêm phiên bản cho sản phẩm đã tạo


Nếu bạn đã tạo sản phẩm, bạn có thể cập nhật thêm nhiều phiên bản cho sản phẩm đó.


Các bước thực hiện


Bước 1:

Đăng nhập vào Haravanchọn Sản phẩm -> Tất cả sản phẩmBước 2:

Từ trang Sản phẩm, bấm vào Tên sản phẩm bạn muốn thêm phiên bản.Bước 3: 

Trong phần Biến thể, bấm Thêm biến thể mới.Bước 4:

Điền đầy đủ Thông tin-> Bấm Tạo biến thể


Bước 5 

Chọn Cập nhật để lưu lại thông tin biến thể mới tạo